Verslag

VPG Pleitwedstrijd – 26 februari 2019

Geen thuismatch dit jaar voor de VPG Pleitwedstrijd. Ene Mehdi Nemmouche maakte het onmogelijk om onze jaarlijkse pleitmis te vieren onder de koepel van het justitiepaleis. De wedstrijd ging dit jaar door in het prestigieuze kader van de Universitaire Stichting in de Egmontstraat, waar zestien welbespraakte wetsgeleerden elkaar spreekwoordelijk te lijf gingen: Nathalie Czestochowski, Felix Feyt, Wannes Vandenbussche, Marie-Emilie Truyens, Steffie Carels, Inès Vermeiren, Marie Verheye, Stef Feyen, Younes Sebbarh, Emma Holleman, Juan-Alejandro Gits, Laure Verstraete, Jasmina Sadek, Heleen Vangeel, Sander De Wulf en de Franstalige kandidate Sara Nizet.

Om zes uur stond de jury paraat, bestaande uit mr. Luc Vanaverbeke, voorzitter van de Stagecommissie, mr. Saskia Kerkhofs, lid van de Raad van de Orde, en mr. Jan Donkers, vertegenwoordiger van de stagiairs en oud-winnaar van de Pleitwedstrijd. Volgens de traditie werden zij bijgestaan door de VPG-voorzitter, mr. Emmanuel Verraes, die als griffier de competitieve avond in goede banen leidde.

De deelnemers werden beoordeeld op basis van de structuur van hun pleidooi, de welbespraaktheid en de juridische onderbouw. In totaal werden zeven zaken gepleit in de meest diverse materies zoals administratief recht, consumentenrecht, strafrecht, enz. Elke deelnemer kreeg tien minuten om zijn pleidooi uiteen te zetten en twee minuten voor eventuele replieken. Na de vurige pleidooien was het tijd voor een intense beraadslaging…

De derde prijs ging naar mr. Laure Verstraete. Zij pleitte op overtuigende wijze een verloren strafzaak en gaf blijk van pleitervaring. Haar pleidooi was vlot en goed gestructureerd en zij slaagde erin de aandacht van de jury te behouden.

Mr. Heleen Vangeel won de tweede prijs: zij kon op haar beurt de jury bekoren met een gestructureerd en een juridisch onderbouwd pleidooi, een goede dictie en een pertinente repliek. Zij neemt als tweede laureaat later dit jaar deel aan het ‘Vlaams Pleitjuweel’, een pleitwedstrijd tussen alle Vlaamse balies.

Mr. Younes Sebbarh nam de eerste prijs in ontvangst: hij voerde de verdediging in een strafzaak en deed dit met bijzonder veel overtuiging. Van het begin tot het einde wist hij de aandacht van de jury te houden met een evenwichtig, gestructureerd en gedreven pleidooi. De juiste intonatie, zonder overdrijving, maakte dat hij de jury van de eerste plaats kon overtuigen. Mr. Sebbarh verdedigt als eerste laureaat de kleuren van onze balie tijdens de Zuidelijke Pleitwedstrijden in Breda op 5 april.

Twee deelnemers gingen aan de haal met publieksprijzen van respectievelijk Wolters Kluwer en Linders: Mr. Felix Feyt en Mr. Sara Nizet.

Met zestien overtuigende deelnemers werd 2019 een echt boerenjaar voor de VPG Pleitwedstrijd. Aan alle deel­nemers, nogmaals proficiat!

Clément Claesens

Vlaams Pleitgenootschap