In de kijker

DIApositief

De Brusselse Balie ijvert voor een meer diverse en inclusieve advocatuur

Op vrijdag 30 maart werd het project ‘DIApositief, voor een kleurrijke advocatuur’ van de Brusselse balie officieel gelanceerd tijdens de Diwan Awards. Deze award uitreiking zet verdienstelijke Belgen met Marokkaanse roots in de bloemetjes om op die manier alle jongeren uit die gemeenschap te motiveren hun talenten te ontplooien. Het DIApositief project van de Brusselse Balie sluit daar perfect bij aan.

De duizend genodigden, waaronder veel politici en mensen uit het bedrijfsleven, kregen van stafhouder Peter Callens te horen hoe de Brusselse balie met het DIApositief project hoopt bij te dragen tot een meer diverse en inclusieve advocatuur.

Klap op de vuurpijl was de verkiezing van onze confrater Younes Sebbarh in de categorie Advocatuur en Rechten. Zijn allochtone afkomst belette hem niet om de stap naar de advocatuur te zetten en zich verder te specialiseren in het ondernemingsrecht. Younes werkt ook actief mee aan dit project.

DIApositief, waarin DIA staat voor Diverse en Inclusieve Advocatuur, kreeg een concrete invulling onder leiding van stafhouder Peter Callens.
Ondanks de diverse samenstelling van onze maatschappij kunnen wij de weerspiegeling ervan aan onze Nederlandstalige balie in Brussel spijtig genoeg niet terugvinden en dit terwijl de diversiteit in de magistratuur en de advocatuur alleen maar een meerwaarde kan betekenen. Vele jongeren bereiken onze balie niet of kunnen de rechtenstudie om diverse redenen niet aanvatten. Om hier verandering in te brengen en de diversiteit aan onze balie te verhogen zal voortaan elk jaar een vierdaags programma van telkens drie uur worden bepaald.

Het programma heeft als doel om jongeren uit allochtone milieus te sensibiliseren voor een studie rechten en in het verlengde daarvan, voor een carrière in de advocatuur. Het programma bestaat uit twee delen, nl. een deelname aan het introductieprogramma en de wedstrijd.

Het project is bestemd voor jongeren van het laatste secundair onderwijs die een interesse hebben voor de rechtenstudie. Het bestaat uit bezoeken aan het gerechtsgebouw, het BJB, de gevangenis, advocatenkantoren met uiteenlopende specialismen, gesprekken met advocaten, professoren en magistraten.

Daarnaast zullen de 20 geselecteerde kandidaten, die het hele programma hebben gevolgd, meedoen aan een verplichte wedstrijd, nl. het schrijven van een essay. De jury zal de winnaar of winnares bepalen die een studiebeurs toegekend krijgt gedurende zijn of haar studies van vijf jaar.

De winnaars zullen uiteraard in de loop van hun studietijd ook gecoacht worden door een advocaat. Advocatenkantoren die hun steentje willen bijdragen voor dit maatschappelijk belangrijk project kunnen dit doen door de financiering van het fonds waaruit de studiebeurzen toegekend zullen worden.
Ik hoop van harte op een volle steun van zowel het parket als de magistratuur en uiteraard de advocatenkantoren voor de verwezenlijking en een succesvolle afloop van het project ‘DIApositief’.

Ik doe een oproep aan onze balie om zoveel mogelijk over dit project te spreken in jullie omgeving en het filmpje te delen op sociale media.

Sevda Karsikaya

Vlaams Pleitgenootschap