Het Vlaams Pleitgenootschap

Het Vlaams Pleitgenootschap

Van harte welkom op de website van het Vlaams Pleitgenootschap (VPG). Het Vlaams Pleitgenootschap werd opgericht in 1891 en is dus bijna honderd jaar ouder dan de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel. Van bij haar oprichting had het VPG tot doel de belangen van de Vlaamse advocaten en de Vlamingen in Brussel te behartigen.

Activiteiten & opleidingen

Het VPG organiseert tal van activiteiten en verzorgt eveneens verschillende opleidingen zoals studiedagen en recyclagemiddagen. Hierbij wordt getracht om temidden van commerciële initiatieven kwalitatief hoogstaande informatie te bieden tegen zeer redelijke prijzen.

Lidmaatschap

VPG leden kunnen rekenen op een aanzienlijk gunsttarief (onder meer voor de recyclagemiddagen, het galadiner, de studiedag, etc.). Reeds bij deelname aan enkele activiteiten verdient u uw lidgeld door dit gunsttarief in no time terug.


Actualiteit


Plechtige Opening van het 131ste werkingsjaar – Vrijdag 19 november 2021

Het Vlaams Pleitgenootschap heeft de eer en het genoegen u uit te nodigen op de Plechtige Openingszitting en het galadiner en dansfeest. Beide feestelijkheden hebben plaats op vrijdag 19 november 2021.

Plechtige Openingszitting

U wordt verwacht op vrijdag 19 november om 15u00 in de plechtige zittingszaal van het Hof van Beroep, Justitiepaleis, Poelaertplein, 1000 Brussel.

Mr. Nino De Lathauwer houdt de openingsrede met als titel “Wie kent de wet eigenlijk wel? Over de dwaaltocht van de rechtzoekende”.

Na de repliek van de voorzitter, Mr. Peter Taffijn, zal stafhouder Bart De Moor de vergadering toespreken.
Traditioneel reiken de Orde en het VPG een aantal prijzen uit aan personen en organisatoren die zich bijzonder hebben onderscheiden. Tot slot hebben wij de eer en het genoegen de Minister van Justitie te mogen verwelkomen die de vergadering eveneens kort zal toespreken. Het einde van de plechtigheid is voorzien rond 16u30.

Gelieve hier uw aanwezigheid op de Plechtige Openingszitting vóór 5 november a.s. te bevestigen.

Galadiner & Dansfeest

Het Vlaams Pleitgenootschap heeft het genoegen u uit te nodigen voor het galadiner en dansfeest dat zij dit jaar organiseren vrijdag 19 november 2021 om 19u00, in The Wild Gallery, Gerijstraat 11 in 1190 Vorst.

Dress code: avondkledij.

Het galadiner vangt vervolgens aan om 20u00.

Het dansfeest wordt om 23u00 ingezet door twee swingende dj’s.

Gelieve hier in te schrijven voor het galadiner en dansfeest tegen uiterlijk 5 november a.s.


01.03.2021

Onze bankgegevens zijn gewijzigd:

Bank: KBC Bank NV
Rekeningnr.: BE15 7390 2132 3530
BIC: KREDBEBB


Vooraleer we u, op een voorlopig nog geheime locatie, mogen verwachten op onze gala-avond, hopen wij u eveneens te mogen begroeten op onze Openingszitting, die naar goede gewoonte opnieuw zal plaatshebben in de Plechtige Zittingszaal van het Hof van Beroep te Brussel (Justitiepaleis, Poelaertplein, 1000 Brussel).

Mr. Nino De Lathauwer zal de openingsrede houden en na de repliek van voorzitter Peter Taffijn zal stafhouder Bart De Moor de vergadering toespreken.

In de loop van volgende week mag u voor beide evenementen een uitnodiging met mogelijkheid tot inschrijven verwachten. Wij kijken alvast uit naar uw aanwezigheid!

Hoogachtend,

Peter Taffijn
Voorzitter Vlaams Pleitgenootschap 2021-2022


Concordantietabel – Boek 3 Goederen

Het nieuwe goederenrecht wordt van kracht op 1 september. Inzicht in het kluwen van oude en nieuwe artikels?Samenlevingsvormen naar Belgisch recht

Wat zijn de gevolgen van de drie samenlevingsvormen (de gehuwden, de wettelijk samenwonenden en de feitelijk samenwonenden) op vlak van afstammingsrecht, erfrecht, huwelijksvermogensrecht en samenlevingsvermogensrecht?
U ontdekt het in het overzichtelijk schema met de verschillende samenlevingsvormen naar Belgisch recht.


Lees meer in ons magazine ‘het poelaertplein’


Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel VZW
Justitiepaleis
Poelaertplein
B-1000 Brussel
KBO-nummer: 0408.508.372
info@vlaamspleitgenootschap.be


Een speciale vermelding gaat naar onze sponsors: