Het Vlaams Pleitgenootschap

Van harte welkom op de website van het Vlaams Pleitgenootschap (VPG)!

Het Vlaams Pleitgenootschap werd opgericht in 1891 en is dus bijna honderd jaar ouder dan de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel. Van bij haar oprichting had het VPG tot doel de belangen van de Vlaamse advocaten en de Vlamingen in Brussel te behartigen.


Activiteiten en permanente vorming in de kijker

28/05.2024
Permanente vorming mededingingsrecht

Het mededingingsrecht heeft niet alleen in de theorie maar ook in de praktijk een belangrijke impact op de dagelijkse bedrijfsvoering in vrijwel alle sectoren.

In deze lezing worden enkele essentiële mededingingsrechtelijke aandachtspunten toegelicht, met focus op identificatie en praktische remediëring van compliance issues en vaak gestelde vragen door cliënten.

Klik hier voor meer informatie en om je in te schrijven!

29/05/2024
“De SM-Rechter”

Een boeiende avond gewijd aan de controversiële zaak van de SM-Rechter, die zowel in boekvorm als op het witte doek verscheen en nog steeds vragen oproept over recht, ethiek en de rol van magistraten. Het programma omvat filmfragmenten uit ‘SM-Rechter’, gevolgd door een gemodereerd gesprek met onder andere de regisseur, en wordt afgesloten met een receptie waarbij er ruimte is voor napraten onder het genot van hapjes en drankjes.

Klik hier voor meer informatie en om je in te schrijven!


Dit jaar organiseert het Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel haar openingszitting en gala-avond op vrijdag 27 september 2024. We kijken er voor de gala-avond naar uit u te mogen ontvangen in de iconische Skyhall op Brussels Airport.
Noteer deze datum dus alvast met stip in uw agenda! Binnenkort mag u meer details verwachten over de inschrijvingsmodule.


Concordantietabel – Boek 3 Goederen

Het nieuwe goederenrecht wordt van kracht op 1 september. Inzicht in het kluwen van oude en nieuwe artikels?


Samenlevingsvormen naar Belgisch recht

Wat zijn de gevolgen van de drie samenlevingsvormen (de gehuwden, de wettelijk samenwonenden en de feitelijk samenwonenden) op vlak van afstammingsrecht, erfrecht, huwelijksvermogensrecht en samenlevingsvermogensrecht?
U ontdekt het in het overzichtelijk schema met de verschillende samenlevingsvormen naar Belgisch recht.


Lees meer in ons magazine ‘Het Poelaertplein’


Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel VZW
Justitiepaleis – Poelaertplein
B-1000 Brussel
KBO-nummer: 0408.508.372
info@vlaamspleitgenootschap.be


Een speciale vermelding gaat naar onze sponsors: