Het Vlaams Pleitgenootschap

Het Vlaams Pleitgenootschap

Van harte welkom op de website van het Vlaams Pleitgenootschap (VPG). Het Vlaams Pleitgenootschap werd opgericht in 1891 en is dus bijna honderd jaar ouder dan de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel. Van bij haar oprichting had het VPG tot doel de belangen van de Vlaamse advocaten en de Vlamingen in Brussel te behartigen.

Activiteiten & opleidingen

Het VPG organiseert tal van activiteiten en verzorgt eveneens verschillende opleidingen zoals studiedagen en recyclagemiddagen. Hierbij wordt getracht om temidden van commerciële initiatieven kwalitatief hoogstaande informatie te bieden tegen zeer redelijke prijzen.

Lidmaatschap

VPG leden kunnen rekenen op een aanzienlijk gunsttarief (onder meer voor de recyclagemiddagen, het galadiner, de studiedag, etc.). Reeds bij deelname aan enkele activiteiten verdient u uw lidgeld door dit gunsttarief in no time terug.


Actualiteit


Het bestuur van het Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel mocht op 22 september 2023 meer dan
200 gasten ontvangen op de openingszitting ter gelegenheid van het 133ste werkingsjaar.

Lees meer >

VPG gala-avond in Asiat Park

Beeldverslag van het Galadiner en dansfeest
op 22 september 2023

Lees meer >Concordantietabel – Boek 3 Goederen

Het nieuwe goederenrecht wordt van kracht op 1 september. Inzicht in het kluwen van oude en nieuwe artikels?


Samenlevingsvormen naar Belgisch recht

Wat zijn de gevolgen van de drie samenlevingsvormen (de gehuwden, de wettelijk samenwonenden en de feitelijk samenwonenden) op vlak van afstammingsrecht, erfrecht, huwelijksvermogensrecht en samenlevingsvermogensrecht?
U ontdekt het in het overzichtelijk schema met de verschillende samenlevingsvormen naar Belgisch recht.


Lees meer in ons magazine ‘het poelaertplein’


Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel VZW
Justitiepaleis – Poelaertplein
B-1000 Brussel
KBO-nummer: 0408.508.372
info@vlaamspleitgenootschap.be


Een speciale vermelding gaat naar onze sponsors: