Het Vlaams Pleitgenootschap

Het Vlaams Pleitgenootschap

Van harte welkom op de website van het Vlaams Pleitgenootschap (VPG). Het Vlaams Pleitgenootschap werd opgericht in 1891 en is dus bijna honderd jaar ouder dan de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel. Van bij haar oprichting had het VPG tot doel de belangen van de Vlaamse advocaten en de Vlamingen in Brussel te behartigen.

Activiteiten & opleidingen

Het VPG organiseert tal van activiteiten en verzorgt eveneens verschillende opleidingen zoals studiedagen en recyclagemiddagen. Hierbij wordt getracht om temidden van commerciële initiatieven kwalitatief hoogstaande informatie te bieden tegen zeer redelijke prijzen.

Lidmaatschap

VPG leden kunnen rekenen op een aanzienlijk gunsttarief (onder meer voor de recyclagemiddagen, het galadiner, de studiedag, etc.). Reeds bij deelname aan enkele activiteiten verdient u uw lidgeld door dit gunsttarief in no time terug.


Actualiteit


Corona-crisis

Alle wettelijke maatregelen voor u gebundeld.
Wat is er gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en Europees Staatsblad ?

Ontdek het overzicht >


Openingsrede

Over wetgeving die alternatieve geschillenoplossing aanmoedigt:
‘wanneer sorry reeds een begin is

Zo’n anderhalf jaar geleden verscheen de Wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing (de zogenaamde ‘waterzooi-wet’).

Lees verder >

Galadiner & dansfeest

Een sfeervol diner en veel ambiance op de dansvloer

Voor het galadiner ging het VPG op zoek naar een nieuwe geschikte locatie voor de meer dan duizend aanwezigen. Deze werd gevonden in The Sheds op de Tour & Taxis site. Met veel ruimte, genoeg parkeergelegenheid en een goeie akoestiek was dit dé ideale setting voor het diner en feest.

Lees verder >

Lees meer in ons magazine ‘het poelaertplein’


Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel VZW
Justitiepaleis
Poelaertplein
B-1000 Brussel
KBO-nummer: 0408.508.372
info@vlaamspleitgenootschap.be


Een speciale vermelding gaat naar onze sponsors: