Het Vlaams Pleitgenootschap

Van harte welkom op de website van het Vlaams Pleitgenootschap (VPG)!

Het Vlaams Pleitgenootschap werd opgericht in 1891 en is dus bijna honderd jaar ouder dan de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel. Van bij haar oprichting had het VPG tot doel de belangen van de Vlaamse advocaten en de Vlamingen in Brussel te behartigen.


Het gerechtelijk jaar is pas afgelopen, maar het Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel is nu al druk bezig met de voorbereiding van de activiteiten voor haar 134ste werkingsjaar.

Op vrijdag 27 september 2024 organiseert het Vlaams Pleitgenootschap de traditionele Plechtige openingszitting en het galadiner met dansfeest.


Concordantietabel – Boek 3 Goederen

Het nieuwe goederenrecht wordt van kracht op 1 september. Inzicht in het kluwen van oude en nieuwe artikels?


Samenlevingsvormen naar Belgisch recht

Wat zijn de gevolgen van de drie samenlevingsvormen (de gehuwden, de wettelijk samenwonenden en de feitelijk samenwonenden) op vlak van afstammingsrecht, erfrecht, huwelijksvermogensrecht en samenlevingsvermogensrecht?
U ontdekt het in het overzichtelijk schema met de verschillende samenlevingsvormen naar Belgisch recht.


Lees meer in ons magazine ‘Het Poelaertplein’


Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel VZW
Justitiepaleis – Poelaertplein
B-1000 Brussel
KBO-nummer: 0408.508.372
info@vlaamspleitgenootschap.be


Een speciale vermelding gaat naar onze sponsors: