Het Vlaams Pleitgenootschap

Het Vlaams Pleitgenootschap

Van harte welkom op de website van het Vlaams Pleitgenootschap (VPG)!

Het Vlaams Pleitgenootschap werd opgericht in 1891 en is dus bijna honderd jaar ouder dan de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel. Van bij haar oprichting had het VPG tot doel de belangen van de Vlaamse advocaten en de Vlamingen in Brussel te behartigen.


Activiteiten en permanente vorming in de kijker

Jaarlijkse Pleitwedstrijd van het VPG

Dit jaar vindt de Pleitwedstrijd plaats op dinsdag 23 april 2024 vanaf 18u bij de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel.

Elke deelnemer krijgt maximum 10 minuten om de drieledige jury te overtuigen op basis van hun juridische analyse, duidelijkheid, opbouw, correct taalgebruik en overtuigingskracht, met eventuele replieken/duplieken van 2 minuten.

Inschrijving als toeschouwer: De plaatsen zijn helaas volzet, u kan zich wel inschrijven op de wachtlijst.

Permanente vorming: dinsdag 23 april 2024

Op dinsdag 23 april 2024 tussen 12:30-14:30 gaat gaat Mr. Theo De Beir de rol van een advocaat in een bemiddeling/onderhandeling benaderen en u inleiden in de wereld van het bemiddelen en onderhandelen, vertrekkende vanuit de praktijk.

Geen saaie opsomming van onderhandelingstheorieën, maar wel een praktische benadering ervan. Als advocaat dient u vaak cliënten te adviseren of bij te staan in bemiddelingen en conflict- of contractonderhandelingen. Kennis en kunde in onderhandelen biedt advocaten de bovenhand. In dat opzicht biedt het volgen van deze permanente vorming u nieuwe inzichten die kunnen bijdragen tot het versterken van uw onderhandelingsvaardigheden als professional en adviseur.


Openingsconferentie en Galabal 2023

Het bestuur van het Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel mocht op 22 september 2023 meer dan
200 gasten ontvangen op de openingszitting ter gelegenheid van het 133ste werkingsjaar.

Lees meer >

VPG gala-avond in Asiat Park

Beeldverslag van het Galadiner en dansfeest
op 22 september 2023

Lees meer >Concordantietabel – Boek 3 Goederen

Het nieuwe goederenrecht wordt van kracht op 1 september. Inzicht in het kluwen van oude en nieuwe artikels?


Samenlevingsvormen naar Belgisch recht

Wat zijn de gevolgen van de drie samenlevingsvormen (de gehuwden, de wettelijk samenwonenden en de feitelijk samenwonenden) op vlak van afstammingsrecht, erfrecht, huwelijksvermogensrecht en samenlevingsvermogensrecht?
U ontdekt het in het overzichtelijk schema met de verschillende samenlevingsvormen naar Belgisch recht.


Lees meer in ons magazine ‘Het Poelaertplein’


Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel VZW
Justitiepaleis – Poelaertplein
B-1000 Brussel
KBO-nummer: 0408.508.372
info@vlaamspleitgenootschap.be


Een speciale vermelding gaat naar onze sponsors: