Ereleden

Het Vlaams Pleitgenootschap dankt haar Ereleden 2023-2024, die een speciale vermelding genieten:
Jean-Pierre Fierens, Frank Judo, Fernand Keuleneer, Louis Lafili, Alex Tallon en Karel van Alsenoy.