Overzicht Vlaamse Pleiters

De “Prijs van de Vlaamse Pleiter” wordt jaarlijks toegekend door de oud-voorzitters van het Vlaams Pleitgenootschap aan Vlamingen in Brussel die zich bijzonder onderscheiden hebben in de manier waarop zij de Nederlandse taal en cultuur in onze hoofdstad hebben gesteund, uitgedragen of belichaamd.

De oud-voorzitters kenden de Prijs van de Vlaamse Pleiter werd voor het eerst toe in 1993 aan wijlen professor Frans De Pauw. Na hem volgden:

 • De leerkrachten van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel (2014)
 • Mevrouw Gaby Van den Bossche (2013)
 • De heer Joost Rampelberg (2012)
 • De heer Johan Van den Driessche (2011)
 • De heer Guido Fonteyn (2010)
 • De heer Vic Anciaux (2009)
 • De heer Leo Camerlynck (2008)
 • Vzw Zorgnet (2007)
 • De heer Hugo Weckx, ere-advocaat, gewezen minister, gewezen volksvertegenwoordiger (2006)
 • Minister van Staat Annemie Neyts, Europees parlementslid (2005)
 • Baron Piet Van Waeyenberghe, beheerder van vennootschappen (2004)
 • De heer Jari Demeulemeester, directeur van de Ancienne Belgique (2003)
 • Baron Lode Campo, beheerder van vennootschappen (2002)
 • Prof. Dr. Stanny Matheeussen, ere-rector K.U.Brussel (2001)
 • De heer Geert Van Istendael, auteur (2000)
 • Oud-voorzitter Mr. Jaak Van Waeg (1999)
 • AZ VUB (1998)
 • Baron Jan Delva, oud-voorzitter van het Arbitragehof (1997)
 • Oud-voorzitter Mr. Hendrik Fayat (1996)
 • Oud-voorzitter Mr. Leo Lindemans (1995)
 • Deken Hugo Van Eecke, ere-voorzitter van het Vlaams Pleitgenootschap, (1994)

Sinds 2005 krijgt de laureaat dit beeldje van kunstenares Elke Matthijs.