Paleisweetjes

De metamorfose van het justitiepaleis

In Poelaertplein 3 van de vorige jaargang kon u lezen over Meta-Morphosis; een Brusselse organisatie die zich toelegt op de studie en het behoud van de herinneringen aan ons architecturaal erfgoed. U kon eveneens de mooie foto’s bewonderen die Meta-Morphosis van het justitiepaleis maakte. Met de toestemming van de Regie der Gebouwen en het Hof van Cassatie werden enkele van de lelijke golfplaten aan de voorkant van het justitiepaleis zwart geschilderd en werden deze foto’s samen met een begeleidende tekst op grote panelen aan de voorkant van het justitiepaleis gehangen. Helaas hebben vandalen twee van de drie panelen intussen al beklad met graffitti. Met de steun van publieke en private partners is Meta-Morphosis bezig met de vervanging van de panelen. Maar dat vraagt tijd, ‘zoals elke beslissing in verband met het justitiepaleis’, zo klinkt het.

Eind dit jaar plant Meta-Morphosis samen met Stockmans Art Books de publicatie van een boek dat hulde brengt aan het justitiepaleis.

Onder de eikenboom

Hebt u al eens gelet op de eikelvormige lampen die overal in het justitiepaleis hangen? De lampen hebben deze vorm omdat de eikenboom van oudsher al een speciale betekenis heeft. De Grieken en de Romeinen zagen in de eikenboom een geschenk van de goden, die zij eronder vereerden. Ook bij de Kelten en de Germanen was de eik een belangrijke cultusplaats. Onder de eikenboom werd vaak recht gesproken. De eik staat symbool voor waardigheid en wijsheid.

Vlaams Pleitgenootschap