In de kijker

Stel u kandidaat voor het nieuwe VPG- bestuur

Waarde confraters,

Op 21 juni 2019 vindt de algemene vergadering van het Vlaams Pleitgenootschap plaats. Tijdens deze vergadering zal onder meer de raad van bestuur voor het volgende werkingsjaar 2019-2020 worden verkozen. Elk gewoon lid van het Vlaams Pleitgenootschap kan zich kandidaat stellen voor één van de volgende mandaten

• voorzitter
• eerste ondervoorzitter
• tweede ondervoorzitter
• openingsredenaar 2019-2020
• openingsredenaar 2020-2021
• gewoon statutair bestuurslid

De algemene vergadering duidt rechtstreeks, bij afzonderlijke stemming, de voorzitter, de eerste ondervoorzitter, de tweede ondervoorzitter en de openingsredenaar(s) aan. De andere bestuursleden worden verkozen uit een lijst met kandidaten. Er kunnen maximaal 12 bestuursleden in de raad van bestuur zetelen. Alle verkiezingen gebeuren op basis van een relatieve meerderheid. In geval van ex aequo, is de oudste in leeftijd verkozen.

U vindt de statuten op onze website www.vlaamspleitgenootschap.be onder de rubriek ‘over ons’.

Aarzel niet uw kandidatuur voor één van bovenvermelde mandaten te mailen naar voorzitter@vlaamspleitgenootschap.be. Een geldige kandidatuur moet uiterlijk op 25 mei 2019 dit e-mailadres bereikt hebben.
Voor zover wij het Vlaams Pleitgenootschap nog moeten voorstellen: onze vereniging organiseert jaarlijks tal van educatieve, culturele en sociale activiteiten en volgt ook alle ontwikkelingen op de voet die van belang zijn voor de Nederlandstalige advocaten in Brussel.

Ook voor het aankomende gerechtelijk jaar 2019-2020 is het essentieel dat het Vlaams Pleitgenootschap voor het vervullen van zijn taken kan rekenen op een bestuur dat zich engageert voor de vereniging met inzet en enthousiasme.

Oprecht confraterneel,

Het Vlaams Pleitgenootschap
bij de balie te Brussel

Vlaams Pleitgenootschap