Actualiteit

Initiatives for Peace and Human Rights

“Het Rwandees sociaal project in volle pandemie, nu meer steun nodig dan ooit”

Het Vlaams Pleitgenootschap blijft zich ook tijdens de pandemie inzetten voor haar sociaal project. De Rwandese NGO, Initiatives for Peace and Human Rights (iPeace Rwanda), die zij sinds vorig jaar steunt via haar Belgische VZW (iPeace Belgium), heeft in juli 2020 aan 70 kwetsbare alleenstaande moeders uit Kigali voedings- en hygiënische middelen verstrekt om het hoofd te bieden aan de COVID-19 impact waarmee zij momenteel worden geconfronteerd.

Daarnaast zetten de regionale verenigingen iPeace Nederland en iPeace Belgium zich in voor de lancering van een telefoonlijn waarbij mensen terechtkunnen voor gratis juridisch advies. Wegens de COVID-19 maatregelen in Rwanda bevinden veel kwetsbare personen zich in de onmogelijkheid zich te mobiliseren naar het kantoor van de Legal Aid Clinic in Huye. Via de lancering van een telefoonnummer wenst iPeace deze mensen de kans te bieden om van thuis uit gratis juridisch advies in te winnen.

Het VPG en de JABkes werken actief mee aan het verwerven van fondsen, onder meer via de jaarlijkse VPG-pleitwedstrijd. Op die manier kan dit telefoonnummer gedurende de pandemie operationeel blijven

In februari 2021 organiseerde iPeace Rwanda in samenwerking met de NGO Pro-Femmes en het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland verschillende workshops voor ondernemende vrouwen die het slachtoffer zijn van illegale en oneerlijke behandeling in het kader van hun grensoverschrijdende handelsactiviteiten tussen de DRC (Democratische Republiek Congo) en Rwanda.

iPeace Rusizi-1 Legal Aid Clinic
Snelle juridische hulp

Dagelijks passeren zo’n 50.000 mensen de grenspost ‘Petite Barrière’ om levensmiddelen en basisgoederen te verhandelen. Tussen november en december 2020 hebben iPeace en Pro-Femmes Twese Hamwe (PFTH) ongeveer 6.500 vrouwen geïdentificeerd die permanent afhankelijk zijn van informele grensoverschrijdende handel via de grensposten Bukavu/Rusizi, Goma/Rubavu en Kamanyola/Bugarama als hun belangrijkste bron van inkomsten. Elke dag worden deze vrouwen geconfronteerd met verschillende problemen, wanneer zij in beide richtingen de grens oversteken om goederen te kopen of te verkopen. Bijvoorbeeld de betaling van niet-bekendgemaakte belastingen, seksueel en gendergerelateerd geweld, pesterijen, willekeurige arrestaties, inbeslagneming van hun goederen, enz. Om hieraan het hoofd te bieden heeft iPeace Rwanda met steun van de Nederlandse overheid aan de grens tussen Rubavu (Rwanda) en Goma (DRC), een kantoor gevestigd ‘iPeace Rusizi-1 Legal Aid Clinic’ teneinde deze vrouwen snelle juridische hulp te bieden om hun in beslag genomen handelswaar terug te vorderen.

Adela, een van de vrouwen geconfronteerd met deze praktijken getuigt:

“Bijna elke dag als we de grens met DRC oversteken, verwachten we dat we op de een of andere manier worden lastiggevallen door de plaatselijke autoriteiten, de politie, grensbeambten of onze Congolese handelaars. Sinds het uitbreken van COVID-19 wordt er vaak beslag gelegd op onze goederen door verschillende Congolese organisaties. Als buitenlanders weten wij niet waar wij onze vordering moeten instellen en sommigen van ons spreken zelfs geen Swahili. Daarom moeten we uiteindelijk veel geld betalen om de grens over te steken en onze handelswaar terug te krijgen. Ik ben blij dat ik deze keer al mijn goederen snel heb kunnen terugkrijgen middels de hulp van iPeace. Ik wil dan ook iPeace en Pro-Femmes bedanken voor het oprichten van dit kantoor naast de grens. Het feit dat sommige van hun medewerkers in de DRC Kinyarwanda begrijpen, maakte het voor mij gemakkelijker om de kwestie duidelijk uit te leggen.”


Ondanks de blijvende onzekerheid aangaande COVID-19 en haar greep op de wereld, blijven het VPG en de JABkes zich inzetten voor de bevordering van de mensenrechtenkennis en toegang tot gratis juridische bijstand in Rwanda.

Spreekt de missie van iPeace u aan en bent u ook van mening dat elk individu zijn rechten moet kennen? Om de projecten in Rwanda te kunnen blijven realiseren, is deze organisatie enorm geholpen met alle giften en donaties. Deze kunt u overmaken op het rekeningnummer van Initiatives for Peace and Human Rights Belgium VZW: BE40 3631 9503 0563.

Olivia Vansteelant
Voorzitter Initiatives for Peace and Human Rights Belgium VZW
Voorzitter JABkes 2020-2021
Advocaat NOAB

Links:

Vlaams Pleitgenootschap