Woord van de voorzitter

De Voorzitter blikt vooruit

Philippe VAN GAEVER – Voorzitter VPG


Beste lezers,

Sinds onze laatste nieuwsbrief is er nog niet veel veranderd. Wij willen echter niet wachten op grootschalige versoepelingen om u iets van vertier te bieden.

Wij hebben dan ook besloten om dit jaar het concept van de Pleitwedstrijd in een ander jasje te gieten. Afgelopen zomer werd ons reeds meegedeeld dat dit gerechtelijk jaar geen gebruik zal mogen worden gemaakt van de rechtszalen om onze gebruikelijke activiteiten door te laten gaan, zodat wij noodgedwongen op zoek zijn gegaan naar alternatieven in het Justitiepaleis met evenveel, zo niet meer, cachet.

Wij danken mijnheer de Stafhouder en onze Orde in het algemeen dan ook graag voor de gelegenheid die we krijgen om dit jaar de Pleitwedstrijd te mogen laten verlopen in de prachtige Braffort-zaal. Aangezien we uit veiligheidsoverwegingen geen publiek kunnen toelaten, zullen de deelnemers dit jaar een vast zittingsuur toegekend krijgen, waarop ze hun zaak zullen kunnen uiteenzetten. Dit zal plaatsvinden op 19/04/2021 tussen 11u en 16u.

Niet getreurd, de zitting verloopt niet in raadkamer. Voor de eerste keer in de geschiedenis van het Vlaams Pleitgenootschap, zullen de pleidooien die dag integraal worden opgenomen en mits enige montage worden uitgezonden op 27/04/2021. De winnaar en de verdeling van de prijzen zullen ook dan pas bekend worden.

U ontvangt in de komende weken nog een e-mail om u als kijker in te schrijven voor deze bijzondere gelegenheid. In tegenstelling tot vergelijkbare televisieprogramma’s, zal dit een uitzending zijn voor en door advocaten, met alle kwaliteitsgaranties die dat mee zou moeten brengen.

Ook voor wat betreft onze Openingsrede, zien wij ons genoodzaakt een gelijkaardig concept te hanteren. Behoudens vergissing, hebben we hier ook een primeur, nu onze Openingsredenaar ondertussen de balie heeft verlaten om het Federaal instituut voor de rechten van de mens te gaan versterken. De opnames en uitzending zullen plaatsvinden op nader te bepalen data in mei, maar zullen uitzonderlijk niet kunnen worden gevolgd door de gebruikelijke festiviteiten.

Teneinde zoveel mogelijk mensen op een veilige manier te kunnen verzamelen, geven wij er de voorkeur aan om een Zomerfeest te organiseren op 25/06/2021 na onze Algemene Vergadering. Hou deze datum dus zeker vrij in uw agenda. Wij kijken er alvast naar uit om u daar voor de eerste en laatste maal van het gerechtelijk jaar in levenden lijve te mogen begroeten.

Wij geven voor zoveel als nodig toch nog mee dat het volgen door stagiairs van de uitzending van zowel de Pleitwedstrijd als de Openingsrede in aanmerking wordt genomen voor de beoordeling of al dan niet aan de stageverplichtingen is voldaan. Reden te meer dus om er in groten getale een kijkavond van te maken. Het excuus dat u verloren bent gelopen in het Justitiepaleis zal dit jaar niet pakken.

Om af te sluiten richten wij nog graag een bijzonder woord van dank aan ons redactiehoofd Mr. Cecile Kenis, tevens lid van de Raad van de Orde. Jarenlang heeft zij met hart en ziel de papieren uitgave van het Poelaertplein samengesteld, voorzien van paleisweetjes en ons verblijd met haar cartoons. Met hand en tand heeft zij zich verzet tegen een digitale versie, maar … Corona oblige. Eind deze maand laat zij ons én de balie achter zich om het Antwerpse parket als magistraat te vervoegen. Wij houden ons hart al vast voor de confraters die het tegen haar zullen moeten opnemen. Vale!

Vlaams Pleitgenootschap