Verslag

VPG pleitwedstrijd 2022

Op 20 april vond onze jaarlijkse pleitwedstrijd plaats. Voor de eerste keer sedert COVID-19 terug in levenden lijve mét publiek!

Dit jaar hadden zich negen deelnemers aangemeld, verdeeld over vier casussen. Confraters Louise Janssens, David Dendoncker en Céline Steyaert namen het tegen elkaar op in de casus strafrecht. Confraters Fauve Bex en Eline Van Bogget in de casus handelsrecht. Voor de casus familierecht hadden confraters Cédric D’Hondt en Felix Blommaert zich opgegeven. Tenslotte was er nog een casus burgerlijk recht waarin werd gepleit door confraters Sander Vogt en Delphine Coigniez.

Zoals de jury benadrukte, waren er geen slechte pleiters. Iedereen liet het beste van zichzelf zien en is beloond met een jaarabonnement op de Juristenkrant, geschonken door onze partner WOLTERS KLUWER. Er moesten dit jaar echter vier laureaten worden gekozen voor de verdeling van de prijzen.
Onze eerste laureaat werd meester Céline Steyaert. Zij verdedigde met verve de beklaagde in de casus strafrecht. Er werd nog geen uitspraak geveld in die zaak, maar wij hebben er het volste vertrouwen in dat zij de vrijspraak zal bekomen voor haar cliënte. Zij ontving de Prijs der Oud Stafhouders ter waarde van 1.250 EUR en een jaarabonnement Jura One, eveneens geschonken door onze partner WOLTERS KLUWER. Zij zal ook de Brusselse balie vertegenwoordigen als deelnemer aan de Zuidelijke Pleitwedstrijden in Breda op 20 mei 2022.

De tweede laureaat werd meester Felix Blommaert als advocaat van een onfortuinlijke ambtenaar bij de Burgerlijke Stand. Hij ontving een prijs uit het Dorff-fonds ter waarde van 750 EUR. Ook hij mag naar het buitenland en zal deelnemen aan de Oost-Brabantse Pleitwedstrijden in ’s-Hertogenbosch op 2 september 2022. Daarnaast mocht hij ook op 5 mei 2022 de Jubel Publieksprijs in ontvangst nemen, zijnde een selectie wetboeken ter waarde van 500 EUR, aangeboden door KnopsPublishing.

Als derde laureaat kwam meester Eline Van Bogget uit de bus. Zij verdedigde een transportbedrijf tegen een ontevreden klant. Zij ontving hiervoor eveneens een prijs uit het Dorff-fonds ter waarde van 500 EUR. Zij zou normaal gezien deelnemen aan de Nederlands-Vlaamse Pleitcompetitie in Leiden op 9 mei 2022, maar aangezien onze vierde laureaat niet beschikbaar was om onze kleuren te vertegenwoordigen op het Vlaams Pleitjuweel in Gent op 13 mei 2022, heeft zij die taak op zich genomen.

Hoewel zij dit met glans en een ongeëvenaarde zin voor professionaliteit heeft gedaan, kwam er slechts één winnaar uit de bus. Jammer genoeg zijn er geen volledige opnames van haar prestatie beschikbaar.

Uiteraard mogen we onze vierde laureaat niet vergeten. Meester Sander Vogt nam het met de glimlach op voor zijn cliënt, een ondernemer die geld had geleend aan een vennootschap, maar het niet terugzag. Wij hopen dat hij genoten heeft van zijn graduation ceremony in de Verenigde Staten.
Last but not least moeten we ook de publiekslieveling van het live evenement vermelden. Meester David Dendoncker nam de rol van het Openbaar Ministerie op zich in de casus strafrecht. Een ongewone rol voor ons, advocaten, zodat hij de publieksprijs dubbel en dik heeft verdiend. Zoals gebruikelijk, is dat een bon voor een toga van onze partner LINDERS.

Vlaams Pleitgenootschap