Woord van de voorzitter

Nog enkele drukke weken!

Peter Taffijn – Voorzitter Vlaams Pleitgenootschap 2021-2022


Beste confraters,

Ondertussen is het gerechtelijk jaar opnieuw aanzienlijk gevorderd. Over een kleine maand vindt onze algemene vergadering al plaats, meer bepaald op 17 juni om 17u. De locatie en agenda worden u nog met de officiële oproeping medegedeeld.

Zowel het betere weer maar vooral het wegvallen van (bijna) alle coronamaatregelen doen velen van ons deugd. We kunnen opnieuw vooruitkijken, plannen en het normale leven ten volle opnemen.

Zowel het betere weer maar vooral het wegvallen van (bijna) alle coronamaatregelen doen velen van ons deugd. We kunnen opnieuw vooruitkijken, plannen en het normale leven ten volle opnemen.

De actuele situatie in Oekraïne maakt dan weer dat we als maatschappij minder euforisch kunnen en mogen zijn omtrent het wegvallen van al deze maatregelen. De oorlog op het Europese continent, akelig dicht bij huis, laat niemand onberoerd en de golf van solidariteit is dan ook zeer mooi om te zien. Jammer genoeg zijn al deze goedbedoelde initiatieven ruim onvoldoende voor de miljoenen Oekraïense vluchtelingen die uiteindelijk maar één zaak wensen en dat is geen oorlog in hun land.

Het Vlaams Pleitgenootschap heeft eveneens zijn steentje bijgedragen door het initiatief, ondernomen door zowel de Nederlandse als de Franse Orde van advocaten bij de Balie Brussel, te steunen. Het concreet ondersteunen van confraters, die het slachtoffer zijn geworden van dit oorlogsgeweld, en het risico lopen onderdrukt te worden door hun acties op het vlak van mensenrechten, kan immers alleen maar toegejuicht worden. Wij hopen dan ook dat dit initiatief succes zal kennen en danken beide ordes voor dit initiatief.

Nu we wederom verlost zijn van de meeste beperkingen, is het onze betrachting om dit werkingsjaar nog enkele mooie en klassieke activiteiten te organiseren. Langs de andere kant zijn wij niet blind voor de positieve effecten die enkele digitale alternatieven, destijds noodgedwongen ingevoerd, met zich meebrengen. Onze permanente vormingen zullen daarom de rest van het gerechtelijk jaar digitaal georganiseerd worden omdat wij gemerkt hebben dat velen onder jullie dit ten zeerste appreciëren.

Op 19 mei organiseren wij opnieuw een afterwork om confraters op een informele manier samen te brengen en de kans te geven elkaar te leren kennen. Het Vlaams Pleitgenootschap is in de eerste plaats immers een sociale beweging. Wij trachten via onze activiteiten voornamelijk meer verbondenheid te scheppen tussen de Brusselse advocaten, wars van de filosofische, maatschappelijke, culturele en politieke verschillen die aan een heterogene balie als de onze een evidentie zijn.

Voor concrete informatie omtrent al onze activiteiten verwijs ik u graag door naar het vervolg van deze editie alsook naar onze website. U merkt aldus dat wij vol goesting en boordevol ideeën de laatste maanden van het gerechtelijk jaar tegemoet gaan opdat wij u nog enkele mooie activiteiten kunnen aanbieden. Wij hopen u dan ook wederom in grote getalen te mogen verwelkomen.

Ik wens u tot slot veel leesplezier toe.

Met confraternele groeten,

Peter Taffijn
Voorzitter Vlaams Pleitgenootschap 2021-2022

Vlaams Pleitgenootschap