Woord van de voorzitter

Op onze herwonnen vrijheid

Peter Taffijn – Voorzitter Vlaams Pleitgenootschap 2021-2022


Beste lezer,

Ondertussen is het nieuwe gerechtelijke jaar weer volop bezig en lijken de vakanties opnieuw lang verleden tijd. Ik hoop echter dat u allen een deugddoende vakantie hebt mogen ervaren en met frisse moed opnieuw aan de slag bent gegaan.

Ik hoef u niet uit te leggen dat ook het Vlaams Pleitgenootschap (VPG), net zoals de hele maatschappij, anderhalf jaar lang verlamd is geweest door de COVD-pandemie. Mijn voorgangers, Mtr. Van den Bossche en Mtr. Van Gaever, hebben daarom – net zoals éénieder van jullie – in zeer moeilijke omstandigheden moeten werken doch desondanks Ik hoef u niet uit te leggen dat ook het Vlaams Pleitgenootschap (VPG), net zoals de hele maatschappij, anderhalf jaar lang verlamd is geweest door de COVD-pandemie. Mijn voorgangers, Mtr. Van den Bossche en Mtr. Van Gaever, hebben daarom – net zoals éénieder van jullie – in zeer moeilijke omstandigheden moeten werken doch desondanks enkele mooie alternatieve activiteiten weten te organiseren. Zo kan niet ontkend worden dat het digitaal organiseren van onze permanente vormingen, het paleisdispuut en onze pleitwedstrijd een groot succes waren. Ik houd er dan ook aan mijn dank en waardering uit te spreken voor de niet aflatende toewijding en doorzettingsvermogen die beiden getoond hebben.

Nu we de Corona-perikelen beetje bij beetje achter ons mogen laten – en hopelijk definitief – is het onze betrachting om opnieuw op volle snelheid het jaar te kunnen aanvatten. Dit zal echter steeds in overeenstemming met de geldende coronamaatregelen dienen te zijn en met respect daarvoor. Zij zullen ons jammer genoeg nog een tijdje achtervolgen. Desalniettemin hebben wij gemerkt dat het mogelijk is om binnen deze omstandigheden opnieuw normale en sfeervolle activiteiten te organiseren. Een mooi voorbeeld hiervan was ons Zomergala op 26 augustus waarover verderop in deze editie meer.

Uiteraard zijn wij niet blind voor de positieve effecten die enkele digitale alternatieven met zich meebrengen. Het livestreamen van onze pleitwedstrijd en het vervangen van de papieren versie van onderhavig magazine door een digitale variant bleken een groot succes te zijn waardoor wij dit zeer waarschijnlijk nog even zo zullen houden en wie weet permanent.Onze permanente vormingen zullen dit kalenderjaar dan weer digitaal georganiseerd worden, doch het is onze betrachting om deze – onder voorbehoud van de op dat ogenblik geldende regelgeving – vanaf januari opnieuw fysiek te laten doorgaan. Elkaar ontmoeten en het onderhouden van ieders netwerk op dergelijke activiteiten valt immers niet te onderschatten.

Wij zijn vervolgens verheugd u te kunnen zeggen dat wij beetje bij beetje opnieuw enkele culturele activiteiten kunnen organiseren. Hoewel dit een vaste bezigheid is van het VPG, hebben deze activiteiten gedurende anderhalf jaar niet kunnen plaatsvinden. Dat dit vanaf heden opnieuw mogelijk is, stemt ons dan ook uiterst tevreden en wij hopen u ook. Concrete informatie over al onze activiteiten kan u verderop in deze editie lezen.
Noteer verder ook nog 19 november in uw agenda voor onze traditionele openingsconferentie die opnieuw fysiek georganiseerd zal worden. Na de openingszitting, met als openingsredenaar Mtr. Nino De Lathauwer, zal er ’s avonds opnieuw een galadiner met aansluitend dansfeest plaatsvinden. De locatie houden we nog even geheim, doch het zal – zoals steeds – de moeite waard zijn.

U merkt aldus dat wij de laatste weken niet hebben stilgezeten en met hernieuwde moed en volle overtuiging en toewijding het jaar hebben aangevat. Ik wens éénieder van u tot slot een succesvol, alsook enigszins zorgeloos en coronavrij, gerechtelijk jaar toe en hoop u geregeld te mogen verwelkomen op onze verschillende activiteiten. Te beginnen met onze Afterwork op 23 september op het dak van de gloednieuwe eventlocatie ‘COMET’ met een prachtig zicht op het Justitiepaleis.
Met genegen groeten,

Peter Taffijn
Voorzitter Vlaams Pleitgenootschap 2021-2022

Vlaams Pleitgenootschap