JABkes

Aan allen die gekomen zijn, proficiat!

Op maandag 3 september leggen meer dan 350 toekomstige advocaten-stagiairs hun eed af in de plechtige zittingszaal van het hof van beroep in het justitiepaleis te Brussel. Een belangrijk moment en een grote stap in het leven van vele pas afgestudeerden. Aan hen dit woord.

Eerst en vooral een welgemeende proficiat. U bent er doorheen de wirwar van studiepunten, keuzetrajecten, het occasionele (maar volstrekt onterechte) herexamen, eventuele schakeltrajecten en bachelor- en masterproeven allerhande in geslaagd uw masterdiploma in de rechten te halen en wel met een keurig resultaat. Proficiat!

U heeft vervolgens de keuze gemaakt om de volgende drie jaar van uw leven te spenderen als advocaat-stagiair. Alle blitse wervingscampagnes van financiële instellingen en consultancykantoren ten spijt, nochtans mét inbegrip van Duitse leasewagen en telefoontoestel dat de beeltenis van een stuk fruit draagt, richtte u uw pijlen op een stage aan de Brusselse balie. Proficiat!

En zo treedt u in de voetsporen van een beroepsgroep die wellicht zo oud is als de geschiedenis van de beschaving. De oude Grieken kenden reeds de exegeten en redenaars zoals Demosthenes. De advocatuur zoals wij die kennen heeft echter haar wortels in het Laat-Romeinse keizerrijk. Een partij die werd berecht in een proces kon zich laten bijstaan door een welbespraakte vriend die het in het bijzijn van de (meestal vrij omvangrijke en opgehitste) menigte voor hem of haar opnam. Voor dit alles vroeg de advocaat uiteraard geen vergoeding, men aanvaardde enkel wat er vrijwillig werd aangeboden. Men deed het voor de eer (vandaar honorarium). Die kosteloze interventie werd echter al snel achterwege gelaten en werd ook niet meer opgenomen in het bekende Corpus Iuris Civilis. In de Middeleeuwen werd dit basiswerk uitvoerig bestudeerd en bewaard door onder meer de glossatoren aan de universiteit van Bologna. Vanaf 1425 werd het vanaf de stichting van de Universiteit van Leuven door Hertog Jan IV opnieuw gedoceerd en vanaf de vroege Middeleeuwen tot het einde van het Ancien Régime kreeg dankzij de talrijke costuymen van onder meer Leuven, Brussel en Luik het beroep van advocaat zoals we het vandaag kennen gestalte. In die traditie sluit u nu aan, of toch zeker tot de robots het van ons overnemen. Proficiat!

Meer info over de activiteiten van de JABkes op:
jabkes.be en facebook.com/jabkes

De balie van Brussel is uniek door zijn verscheidenheid. Het gaat van de grote Amerikaanse kantoren met de ronkende namen van verschillende vennoten op de voordeur die zich vastbijten in omvangrijke M&A deals over de gladde maar uiterst ijverige strafpleiter die zijn cliënt vol vuur verdedigt, tot die ene confrater die zijn brieven nog handgeschreven beantwoordt en die door weer en wind verbeten aan zijn cliënt te velde het voorkooprecht uit de pacht­wet gaat uitleggen. Toch verenigen alle 2202 confraters die per 1 december 2017 op het tableau te Brussel zijn ingeschreven zich in een beroepsorde, gebonden door dezelfde regels. En die verbondenheid als beroepsgroep binnen dezelfde balie is even bijzonder als uniek. Daarom proberen de JABkes (Jong Advocaten Brussel) voor alle jonge confraters aan de balie te Brussel een waaier van activiteiten te organiseren om deze verbondenheid kracht bij te zetten.

U zal komend gerechtelijk jaar als versbakken advocaat-stagiair de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan onder meer de JABkes quiz in het Justitiepaleis, een indoor-karttoernooi, golfinitiatie, museumbezoek en verschillende after works. We hopen jullie dan ook talrijk op deze activiteiten te mogen verwelkomen!

De JABkes wensen jullie veel succes het komend gerechtelijk jaar.

Ohja, en proficiat!

Jan Maertens
Voorzitter JABkes 2018-2019
info@jabkes.be

Jan Donkers
Vertegenwoordiger Stagiairs 2018-2019
vertegenwoordiger@jabkes.be

Vlaams Pleitgenootschap