Actualiteit Beeldverslag (Foto's) Verslag

Plechtige openingszitting ter gelegenheid van het 133ste werkingsjaar

Het bestuur van het Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel mocht op 22 september 2023 meer dan 200 gasten ontvangen op de openingszitting ter gelegenheid van het 133ste werkingsjaar.

Tijdens deze openingszitting werden een aantal prijzen uitgereikt, donaties gedaan aan lovenswaardige confraters en organisaties, en hield de openingsredenaar Mr. Hans van Houtte een zeer interessante openingsrede over “De grenzen van het recht? Herstel van oorlogsschade in Oekraïne.”

Alexander Hamels, voorzitter van het VPG was bijzonder verheugd de leden van de Brusselse Balie, de magistraten en talrijke genodigden van binnen- en buitenlandse balies te kunnen verwelkomen voor deze openingszitting.

Kon u er niet bijzijn? Deze fotoreportage geeft u alvast een mooi beeld van deze openingszitting ter gelegenheid van het 133ste werkingsjaar.

Vlaams Pleitgenootschap