Opleidingen

25 april 2017
Permanente Vorming 11 – Omzetting van de schadevergoedingsrichtlijn inbreuken mededingingsrecht – Mr. Stefaan Raes – Dinsdag 25 april 2017

De elfde permanente vorming van het werkingsjaar 2016-2017 zal handelen over: “Omzetting van de schadevergoedingsrichtlijn inbreuken mededingingsrecht”.

26 april 2017
Financiële infosessie i.s.m. ING en Vandelanotte

12 mei 2017
VPG-studiedag Verbintenissenrecht – 12/05/2017 – ING Auditorium Marnixlaan Brussel

Naar jaarlijkse gewoonte heeft het Vlaams Pleitgenootschap het genoegen u uit te nodigen voor de VPG-studiedag. Deze vindt dit jaar plaats op 12 mei in het ING Auditorium te Brussel (Marnixlaan).

Onze studiedag staat dit jaar in het teken van het verbintenissenrecht en staat onder het voorzitterschap van prof. dr. Aloïs Van Oevelen (UA).

Zoals elk jaar worden er 6 juridische studiepunten aangevraagd bij de OVB.

16 mei 2017
Permanente vorming 12 – IT-recht – Dhr. Marc Taeymans

30 mei 2017
Permanente Vorming 13 – Distributierecht – Mr. Benoit Simpelaere en Mr. Michel Segers

13 juni 2017
Permanente vorming 14 – Bancair recht – Mr. Vincent Van Obberghen

Het Vlaams Pleitgenootschap organiseert tal van vormingsactiviteiten/opleidingen voor advocaten.

Vooreerst is er de jaarlijkse studiedag die dit jaar in het teken staat van verbintenissenrecht.

Daarnaast biedt het VPG, in samenwerking met het ILT ook dit jaar een cursus français du juriste aan (zie hiernaast).

De permanente vormingen van het VPG gaan telkens door op dinsdag van 12u tot +/- 14u in de lokalen van het Ministerie van Justitie, Waterloolaan 115, 1000 Brussel.

Per opleiding worden 2 juridische punten toegekend

• Stagiair-leden betalen 15 EUR
• Leden 25 EUR
• Niet-leden 50 EUR

Daarnaast bieden wij een abonnementsformule aan:
alle permanente vormingen aan 250 EUR voor individuele leden en 500 EUR voor niet-leden en/of kantoren. Het abonnement van een kantoor kan door meerdere personen binnen eenzelfde advocatenkantoor worden gebruikt. Een abonnement voor niet-leden kan eveneens worden gebruikt door leden. Een abonnement voor leden kan tenslotte ook gebruikt worden door stagiairs-leden.