Woord van de voorzitter

Een deugddoend, vreugdevol en vooral gezond 2022!

Peter Taffijn – Voorzitter Vlaams Pleitgenootschap 2021-2022


Beste confraters,


Het gerechtelijke jaar is intussen met rasse schreden gevorderd en daarmee zijn we reeds bij het tweede nummer van het Poelaertplein aanbeland.

Eerst en vooral mag ik hopen dat u en uw naasten zoveel mogelijk gespaard zijn gebleven van enige Corona-perikelen op professioneel, maar vooral op privévlak. De vierde golf heeft echter opnieuw veel problemen veroorzaakt en het is daarom belangrijk dat wij allen onze verantwoordelijkheid opnemen en de nodige voorzichtigheid blijven bewaren.

Ondanks dat deze vierde golf ons momenteel allemaal opnieuw grotendeels binnenhoudt, kunnen wij als Vlaams Pleitgenootschap met enige trots en tevredenheid terugkijken naar enkele succesvolle activiteiten die hebben kunnen én mogen plaatsvinden de jongste maanden.


Zo was u wederom talrijk aanwezig op onze verschillende, weliswaar nog steeds digitale, permanente vormingen en merken wij een groot enthousiasme bij onze leden voor de komende vormingen. Wij blijven dan ook ons uiterste best doen om u in de komende maanden opnieuw enkele interessante vormingen aan te bieden met telkens één van de beste sprekers in het behandelde vakgebied. In tegenstelling tot hetgeen eerder gecommuniceerd, hebben wij er wel voor moeten opteren – gezien de huidige omstandigheden – om de vormingen in januari en februari al zeker opnieuw digitaal te organiseren.

Jammer genoeg hebben wij – en dit wederom omwille van de pandemie – slechts 2 culturele activiteiten kunnen organiseren, doch deze waren eveneens een voltreffer. Zo waren de beschikbare tickets voor “Bovary” in de Koninklijke Vlaamse Schouwburg alsook voor het “Zwanenmeer” door het Moscow City Ballet in het Koninklijk Circus binnen de kortste keren verkocht. Dit verheugt ons en wij zijn alvast aan het uitkijken om nieuwe culturele activiteiten aan te bieden in de komende maanden.

Ook onze afterwork op 23 september op het dak van de gloednieuwe eventlocatie ‘COMET’, met een prachtig zicht op het Justitiepaleis, was een groot succes. Deze zal zeker en vast een vervolg vinden in 2022.

Op 19 november 2021 vond dan de traditionele openingszitting plaats in de plechtige zittingszaal van het hof van beroep met Mr. De Lathauwer als openingsredenaar. Zijn rede met de titel: “Wie kent de wet eigenlijk wel? Over de dwaaltocht van de rechtzoekende” was niet alleen vernieuwend doch eveneens bijzonder boeiend. Ik verwijs u dan ook graag door naar onze website, waar u de integrale tekst van voormelde rede kan terugvinden.

De openingszitting werd vervolgens verdergezet met het galadiner en dansfeest in de “Wild Gallery” te Vorst. Tot onze grote vreugde mochten wij hier – en dit met respect voor alle op dat ogenblik geldende maatregelen – meer dan 850 advocaten verwelkomen. Wij hebben tot op heden veel positieve reacties mogen ontvangen en ik hoop oprecht dat u er allen van genoten heeft. Voor diegene die de foto’s van zowel de openingsrede als het galadiner en dansfeest nog niet hebben gezien, verwijs ik eveneens graag naar onze website.

Daarom blikken wij dan ook met veel enthousiasme vooruit naar de komende maanden en de evenementen die op de agenda staan. Wij plannen voorlopig woensdag 9 maart voor onze jaarlijkse pleitwedstijd. Onze jaarlijkse studiedag zal dan weer op vrijdag 20 mei 2022 plaatsvinden. Eveneens zullen er zoals gezegd opnieuw verschillende permanente vormingen en culturele activiteiten op de planning staan. Concrete informatie over deze activiteiten kan u verderop in deze editie lezen, doch houd zeker ook onze gebruikelijke kanalen in de gaten voor meer informatie hieromtrent!

Zoals u merkt zitten wij zeker en vast niet stil en vatten wij het nieuwe jaar opnieuw met veel moed en enthousiasme aan teneinde u een waaier aan activiteiten te kunnen aanbieden. Wij hebben immers bij jullie eveneens een aanstekelijk enthousiasme en interesse in onze activiteiten mogen waarnemen, waarvoor nogmaals dank. Wij kijken er daarom alvast naar uit om jullie opnieuw massaal te verwelkomen op één van onze activiteiten in 2022!
Dan rest er mij enkel nog ieder van jullie fijne en rustige feestdagen toe te wensen, alsook een deugddoend, vreugdevol en vooral gezond 2022!


Met confraternele groeten,
Peter Taffijn
Voorzitter Vlaams Pleitgenootschap 2021-2022

Vlaams Pleitgenootschap