Het Vlaams Pleitgenootschap

Het Vlaams Pleitgenootschap

Van harte welkom op de website van het Vlaams Pleitgenootschap (VPG). Het Vlaams Pleitgenootschap werd opgericht in 1891 en is dus bijna honderd jaar ouder dan de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel. Van bij haar oprichting had het VPG tot doel de belangen van de Vlaamse advocaten en de Vlamingen in Brussel te behartigen.

Activiteiten & opleidingen

Het VPG organiseert tal van activiteiten en verzorgt eveneens verschillende opleidingen zoals studiedagen en recyclagemiddagen. Hierbij wordt getracht om temidden van commerciële initiatieven kwalitatief hoogstaande informatie te bieden tegen zeer redelijke prijzen.

Lidmaatschap

VPG leden kunnen rekenen op een aanzienlijk gunsttarief (onder meer voor de recyclagemiddagen, het galadiner, de studiedag, etc.). Reeds bij deelname aan enkele activiteiten verdient u uw lidgeld door dit gunsttarief in no time terug.


Aktualiteit

De Brusselse Balie ijvert voor een meer diverse en inclusieve advocatuur

Op vrijdag 30 maart werd het project ‘DIApositief, voor een kleurrijke advocatuur’ van de Brusselse balie officieel gelanceerd tijdens de Diwan Awards. Deze award uitreiking zet verdienstelijke Belgen met Marokkaanse roots in de bloemetjes om op die manier alle jongeren uit die gemeenschap te motiveren hun talenten te ontplooien. Het DIApositief project van de Brusselse Balie sluit daar perfect bij aan.

Lees verder >

Sportrecht
Het recht voorbij de stadionpoort

Mijn collega meent mij steeds te moeten doorsteken dat sportrecht niet bestaat. Ergens heeft hij misschien gelijk. Er is immers onenigheid over de vraag of ‘sportrecht’ betrekking heeft op een afzonderlijke rechtstak, dan wel op de ‘relatie’ tussen sport en recht. Om het met een boutade van mijn mentor Johnny Maeschalck te zeggen “het recht eindigt niet aan de stadionpoort”. Ik zou er willen aan toevoegen “maar het wordt creatief ingevuld eens voorbij de stadionpoort”.

Lees verder >

Lees meer in ons magazine ‘het poelaertplein’


Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel VZW
Justitiepaleis
Poelaertplein
B-1000 Brussel
T 02 508 65 83
info@vlaamspleitgenootschap.be


Een speciale vermelding gaat naar onze sponsors: