30.04.2024 Permanente vorming deontologie – Jan Meerts

30 april 2024 12:30 - 14:30

Permanente vorming ‘Vertrouwelijkheid van briefwisseling’

door Mr. Jan Meerts

Iedere advocaat heeft in zijn dagelijkse praktijk te maken met briefwisseling met confraters, die in beginsel confidentieel is.

Onze deontologische regels werden hiertoe reeds in 1970 door de Nationale Orde vastgelegd en werden nadien door de communautaire ordes overgenomen. De uitzonderingen zijn beperkt en de juiste toepassing zorgt voor een grote werklast bij de stafhouders.

Mede gelet op de buitenlandse voorbeelden heeft de OVB de regels recent aangepast, onder voorbehoud van aanvaarding door de OBFG.

Confrater Jan Meerts is stichtend vennoot van het kantoor Legant Advocaten, voormalig stafhouder van de balie te Antwerpen en sinds 2020 OVB-bestuurder voor deontologie, tucht en regulering. Hij zal ons tijdens dit webinar de huidige reglementering toelichten en ook al een inkijk geven in de nakende aanpassing.

Indien de OBFG de aanpassing aanvaardt, zou het nieuwe reglement wel eens snel toepassing kunnen vinden. Zo bent u meteen op de hoogte.

Ticket Type Prijs Winkelmand

Vlaams Pleitgenootschap