23.04.2024 Permanente vorming bemiddeling – Theo De Beir

23 april 2024 12:30 - 14:30

Permanente vorming ‘De rol van de advocaat in een onderhandeling of bemiddeling’

door Mr. Theo De Beir

Wat partijen en advocaten vaak vergeten is dat een bemiddeling een onderhandeling is en blijft, waarbij de partijen zelf hun belangen nastreven en trachten in te vullen maar ook de advocaat een belangrijke (onderhandelings)rol opneemt.

“Onderhandelen is een kunst”, een kunstvorm die kan worden aangeleerd, met eigen wetmatigheden, technieken, gedragsregels en methodologie. Welke zijn nu precies die wetmatigheden van het onderhandelen? Welke zijn de geheimen van een goede voorbereiding, de do’s-and-don’ts tijdens een onderhandeling, en welke effectieve onderhandelingstechnieken kunnen worden toegepast?

Gedurende deze sessie gaat Theo De Beir de rol van een advocaat in een bemiddeling/onderhandeling benaderen en u inleiden in de wereld van het bemiddelen en onderhandelen, vertrekkende vanuit de praktijk. Geen saaie opsomming van onderhandelingstheorieën, maar wel een praktische benadering ervan. Als advocaat dient u vaak cliënten te adviseren of bij te staan in bemiddelingen en conflict- of contractonderhandelingen. Kennis en kunde in onderhandelen biedt advocaten de bovenhand. In dat opzicht biedt het volgen van deze permanente vorming u nieuwe inzichten die kunnen bijdragen tot het versterken van uw onderhandelingsvaardigheden als professional en adviseur.

Theo De Beir is meer dan 30 jaar actief aan de balie van Brussel en is managing partner van DE BEIR LAW+MEDIATION. Binnen zijn professionele activiteiten gaat zijn voorkeur uit naar “onderhandelen en bemiddelen als het kan, procederen als het moet”. Doorheen zijn praktijk heeft hij ruime ervaring opgebouwd in zowel het voeren van procedures voor rechtbanken als het regelen van geschillen door middel van een onderhandeling of door op te treden als bemiddelaar.

Als erkend bemiddelaar wordt Theo De Beir enerzijds aangesteld door hoven en rechtbanken om op te treden in complexe commerciële conflicten, anderzijds wordt vaak beroep op hem gedaan door advocaten/bedrijven in buitengerechtelijke bemiddelingen. Theo De Beir is in 2020-2021 voorzitter geweest van de Federale Bemiddelingscommissie (FBC) en was voor de jaren 2022-2024 vertegenwoordiger voor de OVB in de FBC. Naast zijn advocatenpraktijk en activiteiten als erkend bemiddelaar geeft Theo De Beir jaarlijks talrijke opleidingen, lezingen en masterclasses en wordt hij gevraagd als expert in onderhandelen/bemiddelen. Hij doceert het vak “Onderhandelen en bemiddelen” aan de masterstudenten van de rechtsfaculteit Universiteit Antwerpen.

Theo De Beir schreef de onderbouw en structuur van het onderhandelen, met een blik vanuit de praktijk, neer in zijn boek ‘De Kracht van Onderhandelen’, uitgeverij Borgerhoff & Lamberights (2023, 2e druk). Er bestaat tevens een Franstalige versie van het boek: ‘La Puissance de la Négociation’.

Ticket Type Prijs Winkelmand

Vlaams Pleitgenootschap