19.03.2024 Permanente vorming bankrecht – Dominique Blommaert

19 maart 2024 12:30 - 14:30

Permanente vorming bankrecht

door Mr. Dominique Blommaert

Het privaat bankrecht ondergaat diverse wijzigingen teneinde in te spelen op de economische, wijzigende activiteiten. Dit uit zich onder meer in de materie van het gereglementeerd krediet, de fraude gevallen in het ruimere kader van wat phishing wordt genoemd, de “de-risking” problematiek en de bankierseed.

Deze capita selecta zijn momenteel allen zeer actueel. De recente trends worden tijdens het seminarie besproken.

Op 19 maart 2024 zal Meester Dominique Blommaert van het kantoor Janson – op een eenvoudige en begrijpelijke manier – de bovenvermelde capita selecta toelichten tijdens onze volgende permanente vorming.

Dit webinar is bedoeld voor elke confrater met interesse in het bankrecht, ongeacht diens specialisatie of (voor)kennis van de materie.

Wij kijken uit naar uw aanwezigheid.

Ticket Type Prijs Winkelmand

Vlaams Pleitgenootschap