VPG/CEPANI-seminariereeks: ADR en arbitrage

Het domein van de buitengerechtelijke conflictafhandeling staat niet stil. Hoewel ADR en arbitrage er nog niet in geslaagd zijn om de klassieke rechtbankprocedure te verdringen als leidend paradigma voor de oplossing van geschillen, neemt hun belang wel stelselmatig toe. Iedere advocaat is zelfs verplicht om zijn cliënt te informeren over de mogelijkheid tot bemiddeling, verzoening en elke andere vorm van minnelijke oplossing van geschillen. Bovendien zijn de verschillende ADR-technieken en hun regelgevend kader aan voortdurende verandering onderhevig.

ADR en arbitrage vormen dus een geschikt onderwerp voor een tweeledige hybride seminariereeks georganiseerd door het Vlaams Pleitgenootschap bij de balie te Brussel en CEPANI. Telkens behoren zowel een fysieke deelname in het KBC-auditorium als een online deelname tot de mogelijkheden.

Gedurende de eerste sessie op vrijdag 14 oktober 2022, georganiseerd tijdens de mediation week van de Federale Bemiddelingscommissie, staat bemiddeling en de minnelijke oplossing van geschillen centraal. Tijdens de tweede sessie op vrijdag 28 oktober 2022 ligt de focus op arbitrage en bindende derdenbeslissing.

U kan tickets voor de volledige seminariereeks aankopen of tickets voor beide sessies apart.


Voor het volgen van de volledige seminariereeks worden zes OVB-punten permanente vorming toegekend aan advocaten. Voor het volgen van één van de sessies krijgt u drie punten. Voor de sessie op 14 oktober 2022 is ook een aanvraag tot erkenning ingediend bij de Federale Bemiddelingscommissie als permanente vorming voor bemiddelaars.

De inschrijvingsprijs voor deze seminariereeks omvat het boek Buitengerechtelijke conflictafhandeling: vandaag en morgen, uitgegeven door Wolters Kluwer, dat kort na de seminariereeks zal verschijnen en naar de deelnemers zal worden opgestuurd.


Het programma ziet er al volgt uit:

Sessie I: Vrijdag 14 oktober 2022 – 11u45-14u45
Bemiddeling en andere vormen van minnelijke geschillenoplossing: altijd, overal en door iedereen?

11u45-12u00: Verwelkoming en inleiding
Prof. dr. Wannes Vandenbussche | Docent burgerlijk procesrecht UGent, advocaat.

12u00-12u45: Wegwijzer: de advocaat en alternatieve vormen van geschillenoplossing
Mr. Caroline Daniels | Advocaat bij kantoor resolut.

12u45-13u30: E-mediation: fit the forum to the fuss
Mr. Charlotte De Muynck | Advocaat bij Monard Law, erkend bemiddelaar, collaboratief advocaat, arbiter, docent New Deal Academy.

13u30-14u15: Collaboratieve onderhandeling: van exotisme naar onbegrensde juridische creativiteit?
Mr. Fleur Goister | Advocaat, wetenschappelijk medewerker VUB, erkend bemiddelaar, oprichter van het FBC-erkende vormingsinstituut Pro Mediation, OVB-docent collaboratief onderhandelen – Prof. dr. Jachin van Doninck | Docent VUB, advocaat bij Arcas law.

14u15-14u45: Vragen en discussie


Sessie II: Vrijdag 28 oktober 2022 – 11u45-14u45
Actuele ontwikkelingen inzake bindende derdenbeslissing en arbitrage

11u45-12u00: Verwelkoming en inleiding
Prof. dr. Wannes Vandenbussche | Docent burgerlijk procesrecht UGent, advocaat.

12u00-12u45: De bindende derdenbeslissing als methode voor geschillenoplossing: enkele praktische aspecten en het Reglement Bindende Derdenbeslissing van de NOAB
Mr. Alexander Hansebout | Advocaat bij Altius advocaten.

12u45-13u30: GDPR in Arbitrage
Mr. Flip Petillion | Advocaat bij PETILLION.

13u30-14u15: Voor en na de arbitrageprocedure: over urgentiearbiters en de vernietiging van arbitrale uitspraken
Mr. Maarten Draye | Advocaat Hanotiau & van den Berg.

14u15-14u45: Vragen en discussie