Permanente Vorming 7 (niet-lid): Witwassen voor en door advocaten: quo vadis, domine litis?

55,00

Beschrijving

De vertrouwensband van een cliënt met zijn advocaat is een van de meest fundamentele grondslagen van de moderne rechtstaat. Nochtans is diezelfde advocaat in bepaalde omstandigheden verplicht om, via zijn Stafhouder, de autoriteiten op de hoogte te brengen zodra hij redelijke gronden heeft om te vermoeden dat zijn cliënt zich inlaat met het witwassen van geld. Die meldingsplicht is nooit vrij van controverse geweest. Uit het meest recente activiteitenverslag van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) blijkt dat advocaten in het jaar 2019 verantwoordelijk waren voor slechts 11 witwasmeldingen aan haar adres. Vergeleken met de 11.237 meldingen die kredietinstellingen dat jaar deden, wordt die lage responsgraad steeds vaker aangegrepen om advocaten aan strengere controles te onderwerpen op de naleving van hun verplichtingen onder de antiwitwaswetgeving.

Dit seminarie strekt ertoe om die verplichtingen in kaart te brengen en om de risico’s bij niet-naleving (én naleving) ervan te schetsen. Daarbij wordt niet alleen gefocust op de administratiefrechtelijke sancties die een advocaat riskeert maar ook op de strafrechtelijke risico’s die hij loopt bij het ontvangen of beheren van vermogensvoordelen waarvan hij de delictuele herkomst ‘had moeten’ beseffen. Uit eensluidende indiscreties valt inderdaad op te maken dat een witwasoperatie die zich voor een advocaat heeft afgespeeld, steeds vaker retroactief dreigt te worden uitgelegd als een witwasoperatie door die advocaat, met aanzienlijke beroepsrisico’s tot gevolg.

Thomas Incalza is advocaat bij de Brusselse balie, verbonden met het kantoor Quinz. Hij is doctor in de rechten en gastprofessor aan KU Leuven en UHasselt. In april 2013 adviseerde hij het Europees Sociaal en Economisch Comité over de invoering van een vierde antiwitwasrichtlijn. Onder promotorschap van prof. dr. Veerle Colaert en prof. dr. Raf Verstraeten doctoreerde hij in oktober 2018 aan KU Leuven met een proefschrift over de buitengewone positie van fiscale fraude als basismisdrijf voor witwassen. Sinds 2020 zetelt hij in de redactieraad van het nieuwe Europese tijdschrift European Journal of Compliance & Integrity en in de commissie straf- en strafprocesrecht van de Orde van Vlaamse Balies. Hij voert voornamelijk onderzoek naar recente ontwikkelingen in het bank- en ondernemingsstrafrecht en treedt geregeld op als spreker op internationale conferenties en seminaries binnen dit domein.

Vlaams Pleitgenootschap