Permanente Vorming 4 (stagiairs-leden): Arbeidsrecht

15,00

Beschrijving

Ontslagmotivering in vraag en antwoord

In hun recent verschenen boek “Ontslagmotivering in 109 vragen en antwoorden” geven Evelien Jamaels en haar collega Emmanuel Plasschaert een stand van zaken van de regels, praktijken en tendensen rond ontslagmotivering en kennelijk onredelijk ontslag. Het boek is geschreven in vraag-antwoord vorm en baseert zich uiteraard op de uitgegeven en onuitgegeven rechtspraak van de Belgische arbeidsgerechten sinds de inwerkingtreding van CAO nr. 109 betreffende de motivering van het ontslag.

Tijdens het webinar staan de sprekers stil bij een aantal vaak gestelde vragen omtrent het toepassingsgebied van CAO nr. 109, het recht van werknemers om de concrete ontslagmotieven te kennen, het kennelijk onredelijk ontslag, en de bewijsregels in geval van conflict. Welke gedragingen en tekortkomingen van de werknemer hebben arbeidsgerechten (niet) aanvaard als gerechtvaardigde redenen voor ontslag? Houden arbeidsgerechten bij de beoordeling van de kennelijke onredelijkheid van ontslag rekening met de functie/het functieniveau van de werknemer? Wat kan u de cliënt-werkgever aanraden te doen tijdens de tewerkstelling van een werknemer om te vermijden dat het ontslag later door een arbeidsgerecht als kennelijk onredelijk wordt beschouwd? Wat is het lot van een verzaking door de werknemer aan zijn/haar rechten in het kader van CAO 109?

Spreker: Evelien Jamaels, Counsel in de L&E Practice Group van het advocatenkantoor Crowell & Moring LLP in Brussel. Evelien Jamaels heeft 8 jaar ervaring en adviseert bedrijven over allerlei sociaalrechtelijke topics. Ze is lid van de Vakgroep Sociaal Recht van de VUB en gastdocent aan het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding van de provincie Vlaams-Brabant. Zij is regelmatig spreker op seminaries en publiceert artikels in juridische tijdschriften. Recent schreef zij het boek “Ontslagmotivering in 109 vragen en antwoorden”.

Vlaams Pleitgenootschap