Permanente Vorming 3 (niet-lid): Het nieuwe bewijsrecht

55,00

Beschrijving

Op 1 november 2020 is het nieuwe bewijsrecht inwerking getreden. Het is dan ook een goed moment om even stil te staan bij de draagwijdte van de nieuwe regels en de inwerkingtreding ervan. Tijdens deze permanente vorming wordt een algemeen overzicht gegeven van het nieuwe bewijsrecht, met inbegrip van de nieuwe regels inzake het voorwerp van het bewijs, de bewijslast, de toelaatbaarheid van de bewijsmiddelen, de bewijsmiddelen en het overgangsrecht.

Beatrix Vanlerberghe studeerde aan de Universiteit van Leuven (Lic. Juris –  KU Leuven 1990) Essex (LL.M. in International Human Rights Law – 1991). In 1993 behaalde ze het ‘Diplôme de Droit International et de Droit Comparé des Droits de l’Homme’ aan het  ‘Institut des droits de l’homme’ te Straatsburg. Zij werd eerst toegelaten tot de Balie van Brussel (1991) en werd nadien benoemd bij de Balie van het Hof van Cassatie van België (2012). Zij vervoegde aanvankelijk het advocatenkantoor Loeff, Claeys, Verbeke (1991-1993) en vervolgens het advocatenkantoor De Bandt, Van Hecke & Lagae (1993-2013), waar zij zich als ‘Counsel’ in cassatiewerk specialiseerde. Vanaf 1991 tot 1999 was Beatrix ook assistente aan de KULeuven in de vakgebieden gerechtelijk recht en mensenrechten. Zij behaalde de graad van doctor in de rechten in 1999 met een proefschrift over het recht op een eerlijk proces en openbaarheid en openheid in het gerecht. Sinds 2006 doceert zij aan de Universiteit Antwerpen de vakken Grondige Studie van het Gerechtelijk Recht, Bijzondere Studie van het Bewijsrecht, International Dispute Resolution en de Bijzondere Studie Pleitoefeningen. Beatrix verliet Linklaters in september 2013 om het advocatenkantoor Verbist & Vanlerberghe Omega Law op te richten. Beatrix spitst haar activiteiten aan de balie volledig toe op het cassatiewerk.

Vlaams Pleitgenootschap