Permanente Vorming 16 (lid-advocaat): Bemiddeling

25,00

Beschrijving

In weerwil van de talrijke initiatieven vanuit het beleid en de praktijk, behoort de zogenaamde ‘bemiddelingsparadox’ nog steeds tot de Belgische realiteit: ondanks de voordelen die met bemiddeling (Deel VII Ger.W.) als alternatief traject van geschiloplossing worden geassocieerd, vindt de rechtzoekende klaarblijkelijk nog steeds gemakkelijker de weg richting overheidsrechtspraak. Nu ook de federale regering-De Croo de intentie heeft geuit om het bevorderingsbeleid inzake bemiddeling voort te zetten, rijst de vraag welke maatregelen nog kunnen worden getroffen om het gepaste gebruik en de goede werking van bemiddeling in België te optimaliseren. Tijdens deze webinar belicht dr. Tom Wijnant zijn doctoraal onderzoek en geeft hij duiding bij enkele obstakels die de ontwikkeling van bemiddeling in de weg kunnen staan (o.m. gebaseerd op empirisch onderzoek onder de Belgische advocatuur), waarna hij een greep uit de vele onderzochte mogelijke denkpistes toelicht waarmee bemiddeling zowel in de praktijk als door de beleidsmakers kan worden bevorderd.

De volledige onderzoeksresultaten staan beschreven in Bemiddeling in balans – Naar een optimaler gebruik en een optimalere werking van bemiddeling in België, in partnerschap met de advocatuur, Brussel, Intersentia, 2021, xxviii + 829 p. Dit boek kan worden besteld op https://intersentia.be/nl/bemiddeling-in-balans.html.

Spreker en auteur is Dr. Tom Wijnant, een erkend bemiddelaar en vrijwillig postdoctoraal medewerker aan de UGent. Hij behaalde in januari 2021 de academische graad van doctor in de rechten met zijn proefschrift ‘Voorstellen tot optimalisering van bemiddeling in België, met focus op een faciliterende rol van de advocatuur.

Vlaams Pleitgenootschap