Plechtige Openingszitting

Op vrijdag 22 november 2019 om 14u00 in de Plechtige Zittingszaal van het Hof van Beroep, Justitiepaleis, Poelaertplein, 1000 Brussel.

Mr. Wannes Vandenbussche houdt de openingsrede met als titel: “Over wetgeving die alternatieve geschillenoplossing aanmoedigt: wanneer sorry reeds een begin is”.

Na de repliek van voorzitter Maria-Clara Van den Bossche zal stafhouder Peter Callens de vergadering toespreken.