Plechtige Openingszitting van het 133ste werkingsjaar