Plechtige Openingszitting van het 131ste werkingsjaar

Onze excuses maar u kan zich via deze module niet meer inschrijven voor de feestelijkheden georganiseerd door het Vlaams Pleitgenootschap bij de Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie te Brussel ter gelegenheid van de Plechtige Opening van het 131ste werkingsjaar op vrijdag 19 en zaterdag 20 november 2021.