Plechtige Openingszitting van het 130ste werkingsjaar

Programma

17.00 – Aanvang en welkomstwoord door de Voorzitter, mr. Philippe Van Gaever

17.10 – Prijsuitreiking aan de laureaten van de VPG-Pleitwedstrijd editie 2020

Uitreiking van de ‘Prijs van de Oud-Stafhouders’ en goed voor een waarde van 1.250 euro, door stafhouder mr. Bart De Moor aan de eerste laureaat van de VPG-Pleitwedstrijd, mr. Janni Van Dam;

Uitreiking van de ‘Dorff-fondsprijs’ ter waarde van 750 euro door stafhouder mr. Bart De Moor aan de tweede laureaat van de VPG-Pleitwedstrijd, mr. Jan De Groote;

Uitreiking van de ‘Dorff-fondsprijs’ ter waarde van 500 euro door stafhouder mr. Bart De Moor aan de derde laureaat van de VPG-Pleitwedstrijd, mr. Sara De Moor.

Aankondiging overhandiging van de cheques aan Advocaten zonder Grenzen en Poverollo vanwege de NOAB door stafhouder mr. Bart De Moor.

17.20 – Openingsrede, repliek door de Voorzitter en overwegingen van Stafhouder

Openingsrede door de heer Michaël Merrigan: “De advocaat in het democratisch verzet: over recht en verantwoordelijkheid”

Repliek door de Voorzitter, mr. Philippe Van Gaever

Overwegingen van Stafhouder mr. Bart De Moor

18.30 – Prijsuitreiking aan de laureaten van de VPG-Pleitwedstrijd editie 2021

Uitreiking van de ‘Prijs van de Oud-Stafhouders’ en goed voor een waarde van 1.250 euro, door stafhouder mr. Bart De Moor aan de eerste laureaat van de VPG-Pleitwedstrijd, mr. Anneleen De Smedt;

Uitreiking van de ‘Dorff-fondsprijs’ ter waarde van 750 euro door stafhouder mr. Bart De Moor aan de tweede laureaat van de VPG-Pleitwedstrijd, mr. Robin Olivier Karpiel;

Uitreiking van de ‘Dorff-fondsprijs’ ter waarde van 500 euro door stafhouder mr. Bart De Moor aan de derde laureaat van de VPG-Pleitwedstrijd, mr. Evelyne Verstraeten.

Uitreiking van de eerste publieksprijs, een abonnement op Jura One (ten persoonlijke titel) door de eerste ondervoorzitter van het VPG mr. Peter Taffijn aan mr. Bob Beazar.

Uitreiking van de tweede publieksprijs, een waardebon van Linders voor een toga ter waarde van 395 euro, door de tweede ondervoorzitter van het VPG mr. Gert-Jan Hendrix aan mr. Anneleen De Smedt.

18.45  – Slotwoord door de Voorzitter, mr. Philippe Van Gaever

Einde voorzien omstreeks 19.00

De (virtuele) deelname aan de Plechtige Openingszitting is erkend door de OVB voor twee punten permanente vorming.