Actualiteit

Oproep aan liefhebbers van bezielde pleidooien

Ben je stagiair of mag je amper buiten van jouw patron? Dan is nu de uitgelezen kans om daar verandering in te brengen. Zoals aangekondigd in het voorwoord van de Voorzitter, wordt dit jaar voor de eerste maal de befaamde Pleitwedstrijd in de Braffort-zaal gehouden en opgenomen om nadien te worden uitgezonden.

Ben je vrij tussen 11u en 16u op 19/04/2021? Wil je ook wel eens het gevoel krijgen dat je meedoet aan een televisieprogramma?

Laat je niet kennen en stuur een e-mail naar info@vlaamspleitgenootschap.be. Er is plaats voor acht duo’s. Hoe sneller je inschrijft, des te eerder krijg je jouw casus en kan je jouw pleidooien beginnen voorbereiden. Vergeet uiteraard je toga niet op D-day.

Om besmettingsgevaar te vermijden, zullen de deelnemers nog een oproepingsbrief krijgen. Uitzonderlijk vindt de zitting dus plaats op vast uur, volgens volgorde van de rol.

Per deelnemer is tien minuten pleitduur voorzien en twee minuten voor de replieken. De Voorzitter zal griffier van dienst zijn en de tijd in het oog houden. In de driekoppige jury zullen in principe zowel advocaten als magistraten zetelen.

Alle zaken zullen op 19/04/2021 in beraad worden genomen. De uitspraak wordt in openbare zitting bekendgemaakt op 27/04/2021 op het einde van de uitzending.

De winnaar zal op 28/05/2021 pleiten ter gelegenheid van de Zuidelijke Pleitwedstrijden: https://www.jongebaliezwb.nl/activiteit/zuidelijke-pleitwedstrijden-3/. Niet getreurd, er zijn geen verliezers. Voor alle deelnemers zijn prijzen voorzien.

Jouw vrienden, collega’s en achterban zullen dit jaar niet fysiek aanwezig kunnen zijn om jou te steunen. Trommel dus zoveel mogelijk mensen op om de uitzending te volgen op 27/04/2021, zodat zij getuige zijn van jouw talenten en wie weet jou ook zien zegevieren.

Vlaams Pleitgenootschap