Ereleden

Het Vlaams Pleitgenootschap dankt haar Ereleden 2018-2019, die een speciale vermelding genieten:
Asscherickx Bertrand, Bevernage Carl, Blanpain Bruno, De Becker André, Dubaere Joan, Fierens Jean-Pierre, Georg Szabo, Gooris August, Judo Frank, Lambrecht Dirk, Panis Luc, Raes Stefaan, Six Anne, Struyven Paul, Tallon Alex, Van Alsenoy Karel, Van Eecke Hugo, Vandenberghe Hugo, Vercraeye Kathleen, Vermeir Tim, Winters Karin