VPG/CEPANI Studiedag – De advocaat en de buitengerechtelijke conflictafhandeling

20 mei 2022 09:30 - 15:30

Studiedag: De advocaat en de buitengerechtelijke conflictafhandeling

 

Vrijdag 20 mei 2022 van 9u30-15u30
Locatie: Auditorium KBC, Havenlaan 2, 1080 Brussel of via livestreaming.

Luidens artikel 444, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoerd door de wet van 18 juni 2018, informeert de advocaat de rechtszoekende over de mogelijkheid tot bemiddeling, verzoening en elke andere vorm van minnelijke oplossing van geschillen. De betekenis en concrete invulling van deze bepaling vormt het uitgangspunt van de VPG/CEPANI-studiedag 2022. De volgende kwesties komen onder meer aan bod: Over welke methoden van geschillenoplossing gaat het precies? Hoe verhouden zij zich ten opzichte van elkaar? Wat is hun juridisch kader? Welke rol is er weggelegd voor de advocaat?


Tickets voor deelname in het KBC-auditorium zijn inclusief lunch en hand-outs.
Het verslagboek, uitgegeven door Wolters Kluwer, is inbegrepen bij alle inschrijvingen.


Het is niet langer mogelijk om in te schrijven voor deze studiedag

Vlaams Pleitgenootschap