Studiecyclus verbintenissenrecht

10 november 2020 12:30 - 12 december 2020 16:15

Studiecyclus verbintenissenrecht in de onderneming

Het verbintenissenrecht vormt één van de belangrijkste onderdelen van het privaatrecht. Het regelt de rechtsband tussen twee of meer personen die ontstaan is ingevolge een één- of meerzijdige rechtshandeling. Deze rechtsband betreft niet enkel natuurlijke personen. Integendeel, in het maatschappelijk verkeer wordt het merendeel van de overeenkomsten afgesloten met, tussen of binnen (georganiseerde) ondernemingen.

Aangezien het verbintenissenrecht in de onderneming de afgelopen jaren steeds meer in de belangstelling is komen te staan, vormt dit een ideaal onderwerp voor een drieledige virtuele studiecyclus georganiseerd door het Vlaams Pleitgenootschap bij de balie te Brussel. Tijdens drie onlinesessies (op 10 november 2020, 1 december 2020 en 11 december 2020) worden telkens twee inhoudelijk samenhangende onderwerpen aan elkaar gekoppeld met als rode draad het verbintenissenrecht in de onderneming.

Tijdens deze studiecyclus krijgt u onder meer een antwoord op de volgende vragen:

 • Wat is de invloed van de kennis van de koper op verklaringen en garanties bij overnameovereenkomsten?
 • Kan een niet-naleving van een aandeelhoudersovereenkomst tot eenzelfde resultaat leiden als de schending van statuten?
 • Is het voor de ontvanger van goederen of diensten nog mogelijk om tegenbewijs te leveren tegen een niet-geprotesteerde factuur?
 • Wat zijn de voorwaarden voor de invordering van schulden door gerechtsdeurwaarders of incassobureaus?
 • Kan de schuldeiser bij niet-nakoming van een contractuele verbintenis door een schuldenaar zonder rechterlijke machtiging op eigen kosten en op eigen risico deze verbintenis door een derde laten uitvoeren en de kosten verhalen op de schuldenaar?
 • Kan een onderneming in een B2B-overeenkomst een kennisname- of aanvaardingsbeding opnemen met betrekking tot haar algemene voorwaarden?

Het programma ziet er al volgt uit:

Sessie I:  “De M&A praktijk” – dinsdag 10 november 2020

 •  12u30: “Enkele bijzondere aandachtspunten bij verklaringen en garanties in overnameovereenkomsten” | Mr. B. Bellen
 • 13u15: “Statuten en aandeelhoudersovereenkomsten. Faux amis?” | N. Hallemeesch
 • 14u: Mogelijkheid tot vraagstelling

Sessie II: “De inning van schuldvorderingen” – dinsdag 1 december 2020

 • 12u30: “De factuur in het licht van het nieuwe ondernemingsrecht” | Prof. Dr. N. Appermont
 • 13u15: “Buitengerechtelijke invordering van consumentenschulden” | Mr. B. Verbelen en Mr. K. Hendrickx
 • 14u: Mogelijkheid tot vraagstelling

Sessie III: “Een rechtsdomein in beweging” – vrijdag 11 december 2020

 • 12u30: “Actuele ontwikkelingen in het verbintenissenrecht in de onderneming” | Prof. Dr. S. Stijns
 • 13u15: “De impact van de wet van 4 april 2019 op de contractuele B2B-verhouding” | Dr. S. De Pourcq
 •  14u: Mogelijkheid tot vraagstelling

De inschrijvingsprijs voor deze virtuele studiecyclus omvat het boek “Verbintenissenrecht in de onderneming”, uitgegeven door Wolters Kluwer, dat midden december zal verschijnen en naar de deelnemers zal worden opgestuurd.

De slides worden tijdens iedere sessie digitaal ter beschikking gesteld.

Het Vlaams Pleitgenootschap werkt voor de organisatie van deze drieledige studiecyclus samen met Wolters Kluwer. Na de goedkeuring van de betaling ontvangt u vóór iedere sessie telkens een deelnamelink van Wolters Kluwer BE Online products via het e-mailadres customercare@gotowebinar.com (uiterlijk de dag vóór de sessie na afsluiting van de inschrijvingen en een tweede keer één uur voor aanvang van de sessie). Indien dat niet het geval is, is het zeker aan te raden om na te gaan of de deelnamelink niet in uw map met ongewenste e-mails is terechtgekomen of in ‘quarantaine’ zit, afhankelijk van het mailprogramma van uw kantoor.

Indien u de dag van het webinar nog steeds geen enkele deelnamelink heeft ontvangen, dient u onmiddellijk contact op te nemen met info@vlaamspleitgenootschap.be, waarbij u desgevallend een alternatief e-mailadres communiceert (drie kwartier voor aanvang van het webinar sluit Go To Webinar de inschrijvingen onherroepelijk af).

Bij inschrijving voor dit webinar geeft u uw uitdrukkelijke toestemming aan het Vlaams Pleitgenootschap om uw naam, e-mail en adresgegevens te delen met Wolters Kluwer en haar sub-verwerker, die deze gegevens enkel zullen gebruiken om u toegang te verlenen tot het webinar-platform en het verslagboek op te sturen. Daarnaast geeft u uw uitdrukkelijke toestemming aan het Vlaams Pleitgenootschap om uw aanwezigheid te laten monitoren door Wolters Kluwer en haar sub-verwerker, die nadien een aanwezigheidsrapport aan het Vlaams Pleitgenootschap zullen overmaken met het oog op de toekenning van de juridische punten.

Intussen zijn ook de inschrijvingen voor de derde sessie afgesloten. Wij hopen u op één van onze permanente vormingen of andere events te mogen verwelkomen.

Vlaams Pleitgenootschap