PV19 – 23.06.2020 – Procedurele excepties: een praktijkgerichte bloemlezing (webinar)

23 juni 2020 12:30 - 14:00

Dr. Sven Sobrie (Omega Law) – Webinar

Procedurele excepties: een praktijkgerichte bloemlezing

In het burgerlijk proces is de weg van ‘gelijk hebben’ naar ‘gelijk krijgen’ vaak bezaaid met netelige doornen, in de vorm van procedurele excepties allerhande. Te denken valt onder meer aan de exceptie van gezag van gewijsde (hoever reikt dat gezag nu eigenlijk?), de exceptie van niet-inschrijving in de KBO (is dat regulariseerbaar?), le criminel tient le civil en état (wanneer dringt de schorsing zich op?), … Zij leiden in het beste geval tot een milde frustratie; in het slechtste geval blijkt de weg naar een uitspraak ten gronde definitief afgesneden, waarbij de beroepsaansprakelijkheid van de raadsman al snel om de hoek komt loeren.

In deze sessie buigt Mr. Sven Sobrie zich over een aantal vaak voorkomende excepties. Mr. Sobrie is advocaat aan de balie Antwerpen en vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de KU Leuven. Hij promoveerde in 2016 op een proefschrift over de procesvoering qualitate qua.

Het Vlaams Pleitgenootschap werkt voor de organisatie van deze permanente vorming samen met Wolters Kluwer. Na de goedkeuring van de betaling van uw vorming ontvangt u een deelnamelink voor de webinar vanuit de tool GoToWebinar (uiterlijk de dag vóór de sessie na afsluiting van de inschrijvingen en een tweede keer één uur voor aanvang van de sessie).

Bij inschrijving voor dit webinar geeft u uw uitdrukkelijke toestemming aan het Vlaams Pleitgenootschap om uw naam en e-mailadres te delen met Wolters Kluwer, die deze gegevens enkel zal gebruiken om u toegang te verlenen tot het webinar-platform.

Daarnaast geeft u ook uw uitdrukkelijke toestemming aan het Vlaams Pleitgenootschap om uw aanwezigheid te laten monitoren door Wolters Kluwer, dat nadien een aanwezigheidsrapport aan het Vlaams Pleitgenootschap zal overmaken met het oog op de toekenning van de juridische punten.

De inschrijvingen voor dit laatste webinar zijn intussen afgesloten. Wij hopen u volgend jaar opnieuw te mogen verwelkomen op de Permanente Vormingen van het VPG.

Ticket Type Prijs Winkelmand

Vlaams Pleitgenootschap