PV15 – 12.05.2020 – Vennootschapsrecht (webinar)

12 mei 2020 12:30 - 14:00

Matthias Wauters & Christophe De Backere (Eubelius) – webinar

Het WVV – stand van zaken 1 jaar na de inwerkingtreding

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (het “WVV”) heeft het Belgische vennootschaps- en verenigingslandschap grondig hervormd, met maximale coherentie, vereenvoudiging en flexibilisering als voornaamste krachtlijnen. Daartoe moesten bijvoorbeeld een aantal vennootschapsvormen plaats ruimen, is in de BV het principe van schuldeisersbescherming op basis van kapitaalvereisten ingeruild voor nieuwe beschermingsmechanismen, en werd de mogelijkheid van aandelen met meervoudig stemrecht ingevoerd.

Het WVV is op 1 mei 2019 in werking getreden en werd per 1 januari 2020 ook toepasselijk op alle vooraf bestaande vennootschappen en verenigingen. De eerste verjaardag van het WVV biedt dan ook een passende aanleiding om bepaalde aspecten van deze grondige hervorming aan een evaluatie te onderwerpen. Thema’s die daarbij onder meer aan bod komen betreffen het nieuwe regime inzake winstuitkeringen en wijzigingen in de bestuursmodellen (met bijzondere aandacht voor de belangenconflictregeling). Daarbij wordt ook aandacht besteed aan welbepaalde knelpunten voor de (vele) vennootschappen die hun statuten nog niet in overeenstemming hebben gebracht met het nieuwe recht. Telkens wanneer de statuten en de nieuwe wet op gespannen voet staan, moet worden nagegaan hoe de vennootschap zich dient op te stellen. In het verlengde daarvan wordt ook stilgestaan bij de impact van het nieuwe recht op aandeelhoudersovereenkomsten die dateren van vóór het WVV.

Als sprekers verwelkomen wij Mr. Matthias Wauters (Partner – Eubelius) en Mr. Christophe De Backere (Associate – Eubelius). Beiden zijn actief in het vennootschapsrecht in ruime zin en gastdocent aan KU Leuven, Campus Brussel.

De inschrijvingen voor dit webinar zijn afgesloten.

 

Ticket Type Prijs Winkelmand

Vlaams Pleitgenootschap