PV14 – 29.04.2020 – Sociaal recht (webinar)

29 april 2020 12:30 - 14:00

Dylan Casaer (Sherpa Law) – Online PV

Schijnzelfstandigheid: schijnprobleem of echt risico?

De Arbeidsrelatiewet van 2006 had tot doel om aan opdrachtgevers / werkgevers méér houvast te bieden wanneer ze een medewerker als werknemer of onderaannemer (freelancer, consultant, ..) aan het werk zetten. Is dit gelukt of geflopt ? De economie en de arbeidsmarkt zijn de voorbije 15 dagen echter niet blijven stilstaan. Nieuwe disruptieve economische spelers zoals Uber en Deliveroo willen geen sociale lasten en sociaal passief, maar wél makkelijk inzetbare medewerkers als onderdeel van hun business model. Maar ook in tal van andere sectoren zoals IT, start ups en media zijn freelancers een gekend fenomeen en maken zij deel uit van de talent cloud rond een onderneming.

Volgende topics komen aan bod:

  • Is de ambitie van de wetgever om een duidelijk toetsingskader te voorzien van 2006 gerealiseerd ?
  • Controleren de sociale en fiscale inspectiediensten nog actief omtrent schijnzelfstandigheid ?
  • Wat met de nieuwe hybride vormen van tewerkstelling ?
  • Komt er nog een statuut van autonome medewerker ?

Dylan Casaer is advocaat-vennoot bij Sherpa Law met al méér dan 20 jaar advocaat arbeidsrecht. Hij heeft verschillende publicaties op zijn naam, spreekt geregeld in binnen – en buitenland rond HR recht in ondernemingen en in de publieke sector.

(We werken voor de organisatie van de permanente vorming samen met Wolters Kluwer. Na de goedkeuring van de betaling van uw vorming ontvangt u een deelnamelink voor de webinar vanuit de tool GoToWebinar.

Bij inschrijving voor deze  webinar geeft u uitdrukkelijk toestemming aan het Vlaams Pleitgenootschap om uw naam en e-mailadres te delen met Wolters Kluwer, die deze gegevens enkel zal gebruiken om u toegang te verlenen tot het webinar-platform).

 

Ticket Type Prijs Winkelmand

Vlaams Pleitgenootschap