PV11_Herstructureringen van vennootschappen en verenigingen onder het WVV: een overzicht van de belangrijkste vernieuwingen en de impact voor de praktijk

27 april 2021 12:30 - 14:30

Met de invoering van het WVV heeft de wetgever een aantal belangrijke verduidelijkingen en vernieuwingen doorgevoerd voor herstructureringen van vennootschappen en verenigingen. Gezien het jaar op jaar toenemend aantal herstructureringen, dat door de huidige economische crisis ten gevolge van de Covid-pandemie enkel wordt versneld, is dit onderwerp dan ook brandend actueel voor elke vennootschapsjurist.

De wijzigingen hebben eerst en vooral een impact op de (nationale) herstructureringen van vennootschappen. Zo wordt voortaan de “partiële splitsing” uitdrukkelijk uitgewerkt in het WVV, en is ook de nieuwe rechtsfiguur van de “geruisloze partiële splitsing” ingeschreven in het WVV. De wijzigingen van het WVV hebben verder ook een belangrijke impact op de verslaggevingsplicht in het kader van de vennootschapsrechtelijke herstructureringen.

Verder heeft de wetgever bijzondere aandacht besteed aan grensoverschrijdende mobiliteit, door naast grensoverschrijdende fusies voortaan ook grensoverschrijdende splitsingen en grensoverschrijdende omzettingen te regelen. Ook heeft de Europese wetgever intussen niet stil gestaan, waardoor hieromtrent opnieuw belangrijke vernieuwingen aan het WVV kunnen worden verwacht.

 Ten slotte heeft de wetgever van de incorporatie van het verenigingsrecht in het WVV gebruik gemaakt om voortaan ook echte fusies en splitsingen van verenigingen mogelijk te maken.

In dit seminarie wordt u op een overzichtelijke wijze door al deze recente vernieuwingen geloodst, met bijzondere aandacht voor de impact van deze wijzigingen in de praktijk.

Felix Dobbelaere is vennoot in het vennootschapsdepartement van het advocatenkantoor Eubelius. Naast zijn praktijk in fusies en overnames, is Felix een autoriteit in de begeleiding van groepsinterne en -externe vennootschapsherstructuringen (nationaal en internationaal) en grensoverschrijdende mobiliteit. Vanuit deze praktijk heeft Felix een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van het Boek 12 van het WVV betreffende fusies, splitsingen en overige herstructureringen. Ook is hij de auteur van verschillende publicaties aangaande dit onderwerp, en een regelmatig spreker betreffende het vennootschapsrecht.

Ticket Type Prijs Winkelmand

Vlaams Pleitgenootschap