PV05 – 26.11.2019 – Actualia Verbintenissenrecht

26 november 2019 12:00 - 14:00

Drs. Sander Van Loock (Simont Braun)

Actualia Verbintenissenrecht

Op deze permanente vorming wordt een overzicht geboden van enkele recente evoluties in het verbintenissenrecht, met name in het kader van de totstandkoming van overeenkomsten, de gevolgen van overeenkomsten tussen partijen en ten opzichte van derden en de (niet) – nakoming van verbintenissen. Waar relevant, worden die evoluties ook behandeld in het licht van het Wetsvoorstel tot invoeging van boek 5 “Verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk Wetboek (Parl.St. Kamer 2019-20, nr. 174).

Als spreker verwelkomen wij graag Sander Van Loock, advocaat bij Simont Braun. Sander Van Loock legt zich voornamelijk toe op fusies & overnames en geschillenbeslechting. Daarnaast is hij assistent aan het Instituut voor Verbintenissenrechten van de KU Leuven, waar hij een doctoraat over de zekerheidsagent in gesyndiceerde kredieten afwerkt. Verder is hij verbonden aan het Centre de droit privé van de Université Saint-Louis – Bruxelles. Hij publiceerde reeds verschillende nationale en internationale artikelen en bijdragen in het verbintenissenrecht, zekerhedenrecht en het ondernemingsrecht. Mr. Van Loock is redactielid van het Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht en lid van CEPANI40. Hij was ook medewerker bij de Commissie tot hervorming van het verbintenissenrecht.

Ticket Type Prijs Winkelmand

Vlaams Pleitgenootschap