PV03 – 05.11.2019 – Nieuwe B2B wet

5 november 2019 12:00 - 14:00

Michel Segers (FLINN)

Nieuwe B2B wet

Copernicaanse revolutie in B2B relaties. “The proof of the pudding is in the eating?”

Na de val van de regering Michel I leek het erop dat in het parlement werd voortgekabbeld tot de volgende verkiezingen. Een groep parlementsleden maakte echter werk van een nieuw ingrijpend regelgevend kader dat als nieuw juridisch kompas zal dienen voor het opstellen of herzien van ALLE soorten overeenkomsten en algemene voorwaarden in B2B-relaties. De Belgische Mededingingsautoriteit en vooral de stakingsrechter krijgen nieuwe bevoegdheden, die ervoor kunnen zorgen dat bepaalde clausules zonder matiging buitenspel kunnen worden gezet.

Volgende vragen inzake de gamechanger in B2B-relaties zullen aan bod komen:

  • Wanneer bevindt een partij zich in een positie van economische afhankelijkheid?
  • Wanneer is er sprake van een kennelijk onevenwicht in een overeenkomst of bij de toepassing van specifieke clausules?
  • Kan een overdreven schadebeding nog worden gematigd?
  • Welke risico’s kunnen nog worden gelegd op de andere contractspartij?
  • Hoe ver strekt de informatieplicht van de verkoper om niet beschuldigd te worden van misleidende verkoop gelet op de nieuwe uitgebreide norm?

Als spreker verwelkomen wij Michel Segers, advocaat bij FLINN, lid (expert) van de Arbitragecommissie ter beoordeling van de wet op de precontractuele informatie (FOD Economie) en tevens lid van de Distribution Commission van AIJA (International Association of Young Lawyers).

 

Ticket Type Prijs Winkelmand

Vlaams Pleitgenootschap