Permanente vorming 8 – 15.02.2022 – Ecocide : De nieuwe heilige graal in de strijd tegen milieucriminaliteit? – Sanne De Clerck

15 februari 2022 12:30 - 14:30

Milieu- en klimaatrampen worden vandaag de dag steeds vaker aan de kaak gesteld door het maatschappelijk middenveld en de publieke opinie.  Niet zelden zoeken schadelijders en milieuorganisaties in dit kader hun weg naar de rechtbank.

Zowel in ons land als op internationaal niveau wordt er geijverd om een nieuw misdrijf in het leven te roepen ter voorkoming en bestrijding van ernstige milieucriminaliteit.

Er gaan stemmen op om ‘ecocide’ naast genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en het misdrijf agressie toe te voegen aan het Statuut van Rome waardoor feiten van ecocide vervolgd zouden kunnen worden voor het Internationaal Strafhof in Den Haag.

Op 1 december 2021 werd er in België een wetsvoorstel ingediend teneinde de misdaad ecocide op te nemen in ons nationaal Strafwetboek.

Tijdens deze vorming zal mr. Sanne De Clerck dieper ingaan op het nieuwe misdrijf ecocide in een nationale en internationale context.

Sanne De Clerck heeft jarenlang ervaring opgebouwd binnen een groot advocatenkantoor waar zij partner was en aan het hoofd stond van het departement Strafrecht.

Doorheen haar carrière heeft zij deelgenomen aan verschillende pleitwedstrijden. Op de internationale pleitwedstrijd in ‘s Hertogenbosch kon zij de eerste plaats veroveren.

Begin 2021 richtte ze haar eigen nichekantoor op dat zich exclusief focust op het straf(proces)recht en waar zij zich verder bekwaamt in onder meer zedenzaken en drugsdossiers.

Daarnaast ontwikkelde zij een bijzondere interesse in milieucriminaliteit en klimaatzaken. Zo behartigde zij de penale belangen van de organisatie Recht op Lucht die in mei 2021 een strafklacht neerlegde tegen het Antwerpse stadsbestuur voor het falend luchtkwaliteitsbeleid.

Naast haar praktijk als advocaat is Sanne De Clerck lid van de Commissie van Toezicht  en de  Klachtencommissie bij de gevangenis van Antwerpen. Een onafhankelijke instantie die instaat voor de controle op de rechten en bejegening van personen die in detentie verblijven.

Ticket Type Prijs Winkelmand

Vlaams Pleitgenootschap