Permanente vorming 31.05.2022 – Productveiligheid – Eric Montens

31 mei 2022 12:30 - 14:30

Productveiligheid: een algemene inleiding tot het wettelijk kader en praktische tips voor het bijstaan van marktdeelnemers die een onveilig product op de markt hebben gebracht.

Voor marktdeelnemers die producten op de markt brengen of verdelen is omgaan met de veiligheidsrisico’s die producten, al dan niet wegens gebreken, met zich meebrengen, essentieel.

Er wordt van marktdeelnemers verwacht dat ze maatregelen treffen voor ze hun producten op de markt brengen, en ook nadat deze producten effectief op de markt werden gebracht. Zo moet op voorhand de context waarin het product verdeeld en gebruikt zal worden, in kaart gebracht worden. Op die manier kan bepaald worden welk regelgevend kader van toepassing is en kan een risicoanalyse uitgevoerd worden. Vervolgens, wanneer het product eenmaal op de markt is, moet rekening gehouden worden met de eventuele gevolgen als een product toch onveilig wordt bevonden.

Tijdens dit webinar zullen we het breder Europees en Belgisch wettelijk kader rond productveiligheid (met uitsluiting van voedingsmiddelen en geneesmiddelen) uiteenzetten. We geven ook een kort overzicht van de voorgestelde nieuwe verordening die de richtlijn inzake algemene productveiligheid mogelijks zal vervangen en gaan vervolgens dieper in op de verschillende praktische aspecten van kennisgeving aan autoriteiten en het terugroepen bij veiligheidsgebreken. We zullen ten slotte ook kort ingaan op de verschillende mogelijke vormen van aansprakelijkheid, wanneer een product niet veilig werd bevonden.

Eric Montens is advocaat aan de Balie van Brussel en is senior counsel in het Product Risk Management & Commercial Litigation departement bij Crowell. Hij adviseert bedrijven over de wetgeving die van toepassing is op hun producten wanneer deze op de EU-markt worden gebracht. Hij staat geregeld fabrikanten, leveranciers en importeurs bij in productveiligheidszaken (waaronder het terugroepen van producten) met de nationale (consumenten)veiligheidsautoriteiten van de EU-lidstaten alsook in procedures voor de Belgische rechtbanken.

Ticket Type Prijs Winkelmand

Vlaams Pleitgenootschap