Permanente vorming 21.11.2023 – Blockchain & Smart Contracts – Jo Willems en Jonathan Vanderstichele

21 november 2023 12:30 - 14:30

Blockchain & Smart Contract

Termen zoals als “blockchain” en “smart contracts” worden de laatste decennia vaak genoemd in de media, op het internet en sinds kort ook in de (Europese) parlementen.

Maar hoe werkt blockchain eigenlijk? Hoe kan men een ‘slim’ contract creëren op basis van softwarecode op de blockchain? Waarom winnen deze technologie en haar toepassingen de laatste jaren aan belang? Wat is precies hun nut en kunnen deze concepten (uiteindelijk) de huidige ‘eenvoudige’ contracten vervangen?

Op 21 november 2023 zullen Jo Willems en Jonathan Vanderstichele van het kantoor Lydian – op een eenvoudige en begrijpelijke manier – de essentie uitleggen van blockchain en smart contracts, hun relatie met eenvoudige schriftelijke contracten en toepassingen van smart contracts nu en in de toekomst.

Dit webinar is bedoeld voor elke confrater met interesse in het fenomeen blockchain en smart contracts, ongeacht diens specialisatie of (voor)kennis van de materie.

Het webinar zal zich meer in het bijzonder richten op de volgende vragen:

  • Hoe werkt blockchain?
  • Wat verstaan we onder een smart contract (op blockchain)?
  • Voldoet zo’n smart contract aan de vereisten voor een bindende overeenkomst (naar Belgisch recht)?
  • Wat zijn de problemen, moeilijkheden en risico’s verbonden aan dergelijke slimme contracten, zowel vanuit juridisch als praktisch oogpunt?
  • Wat zijn hedendaagse/toekomstige toepassingen van slimme contracten?

Wij kijken uit naar uw aanwezigheid.

 

Ticket Type Prijs Winkelmand

Vlaams Pleitgenootschap