PV01 – 15.10.2019 – Overheidsopdrachten, met een focus op vastgoedtransacties

15 oktober 2019 12:00 - 14:00

Nathanaëlle Kiekens (Stibbe)

Overheidsopdrachten, met een focus op vastgoedtransacties

Op deze permanente vorming wordt in eerste instantie een bevattelijk overzicht gegeven van de overheidsopdrachtenreglementering, die de laatste jaren meermaals grondig is gewijzigd. Verder wordt in een tweede deel dieper ingegaan op vastgoedtransacties in de publiekrechtelijke sfeer en de overheidsopdrachtenreglementering. Er wordt stilgestaan bij de recente rechtspraak van zowel de Raad van State als het Hof van Justitie.

Als spreker verwelkomen wij graag Nathanaëlle Kiekens, partner public law bij Stibbe. Nathanaëlle Kiekens is gespecialiseerd in het ruime administratief recht. Ze legt zich toe op de verschillende rechtsvragen inzake PPS, overheidsopdrachten en overheidscontracten. Daarnaast heeft ze een bijzondere ervaring ontwikkeld op het domein van overheidscontracten in de vastgoedsector. Nathanaëlle leidt verschillende gerechtelijke procedures inzake overheidsopdrachten en algemeen administratief recht, zowel voor het Grondwettelijk Hof, de Raad van State als voor de burgerlijke rechter. Ze is dagelijks betrokken in dossiers met betrekking tot het aanbestedingsrecht. In dat verband verleent Nathanaëlle advies inzake het toepassingsgebied en de verplichtingen van de overheidsopdrachtenreglementering en staat ze cliënten ook bij in de organisatie van concrete bevragingen (redactie van aankondigingen en bestekken, bijstand bij beoordeling van offertes en redactie van beoordelingsverslagen, enz.). Nathanaëlle is een veelgevraagd spreker over de materie, auteur van diverse bijdragen. Ze is bovendien een aantal jaar praktijkassistente aan de UGent geweest, waar ze caselaw “Raad van State en Grondwettelijk Hof” onderrichtte.

Ticket Type Prijs Winkelmand

Vlaams Pleitgenootschap