Permanente vorming 18.10.2022 – Hoe het verbintenissenrecht kan worden ingezet voor een meer duurzame samenleving – Ludo Cornelis en Régine Feltkamp

18 oktober 2022 12:30 - 14:30

Nogal wat Belgische juristen verslikken zich bij de uitspraken in de o.m. Belgische en Nederlandse klimaatzaken. Vooral het Shellvonnis ligt hen zwaar op de maag.

Dat de Hoge Raad, op grond van Nederlandse regelgeving, in de Urgenda-zaak meent dat de Nederlandse overheid aan haar zorgvuldigheidsplicht te kort is gekomen door onvoldoende reductiedoelstellingen op te leggen om de opwarming van de planeet door de uitstoot van broeikasgassen af te remmen en te stoppen, tot daaraan toe …

Reductiedoelstellingen aan de Belgische overheid opleggen om de opwarming van de planeet door de uitstoot van broeikasgassen af te remmen en te stoppen (zie de lopende Klimaatzaak), is dat niet  verwerpelijk rechterlijk activisme ? Aan een onderneming reductiedoelstellingen opleggen, zoals in de Shell-zaak gebeurde, is dat niet helemaal een brug te ver?

Vrijheid van ondernemen en wilsautonomie toch? Of toch niet?

In dit seminarie leggen Ludo Cornelis en Régine Feltkamp uit hoe volgens hen diverse verbintenissenrechtelijke mechanismen kunnen worden ingezet om een meer duurzame samenleving te verwezenlijken.

Ludo Cornelis is professor emeritus van de Vrije Universiteit Brussel waar hij jarenlang o.a. verbintenissenrecht doceerde en tevens advocaat te Brussel (Eubelius). Zijn praktijk richt zicht op advies en geschillenwerk in vennootschapsrecht, aannemingsrecht, ondernemings-, economisch en financieel recht, telecomrecht, contracten en aansprakelijkheidsrecht.

Régine Feltkamp doceert Selected topics of law of obligations and contract law en Financieel- en economisch recht aan de Vrije Universiteit Brussel. Zij is ook actief als adocaat (Ariga). Zij verricht voornamelijk advies-, geschillen  en transactioneel werk binnen het ruime ondernemingsrecht, met bijzondere focus op het financieel en energierecht.

Beiden hebben in 2021 het publicatieplatform www.lawbackontrack.org (LBT) opgericht dat publicaties en presentaties centraliseert rond de rol van het (privaat)recht in de duurzaamheidstransitie.

Met dit seminarie vatten zij voor u samen hoe hun bevindingen inzake de rol van het privaatrecht in het duurzaamheidsdebat praktisch inzetbaar zijn.

Ticket Type Prijs Winkelmand

Vlaams Pleitgenootschap