Permanente vorming 14.02.2023 – De advocaat als lijdend voorwerp van het strafonderzoek – Luc Vanheeswijck

14 februari 2023 12:30 - 14:30

Krantenartikelen van de voorbije maanden tonen aan dat advocaten ook wel eens aan de verkeerde kant van de beklaagdenbank kunnen terecht komen.

Is er sprake van voortschrijdende normvervaging in de advocatuur, hebben onderzoeksrechters en parketten de jacht geopend op “ambetante advocaten” of wordt de advocaat te vaak vereenzelvigd met zijn cliënt ?

Op deze vraag zal dit webinar geen sluitend antwoord geven, maar Luc Vanheeswijck geeft de deelnemers wel een inkijk in hetgeen waaraan zij zich kunnen verwachten als ze ooit zelf in het oog van de storm terecht komen.

Zijn uiteenzetting gaat, onder meer, over de huiszoeking in het advocatenkantoor, de telefoontap lastens een cliënt of een advocaat, het beroepsgeheim en de ondervraging van de advocaat, het beroepsgeheim en de verdediging van de advocaat, het optreden als raadsman voor meerdere partijen in een strafonderzoek, het misbruik van inzagerecht, de risico’s van het belemmeren van een onderzoek, de advocaat als lid van de criminele organisatie van de cliënt, de strafrechtelijke risico’s verbonden aan het gebruik van de derdenrekening, ingebrekestelling of chantage en afpersing, de interferentie tussen strafvervolging en tuchtprocedure enz.

Luc Vanheeswijck is meer dan dertig jaar actief geweest als advocaat in belastingzaken en is ook docent Fiscale Procedure aan de KU Leuven. Sinds 2014 is hij kabinetschef van de stafhouder van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel.

Ticket Type Prijs Winkelmand

Vlaams Pleitgenootschap