Permanente vorming 13.12.2022 – Nieuwe verbintenissenrecht – Sander Van Loock

13 december 2022 12:30 - 14:30

Op 1 januari 2023 treedt het nieuwe verbintenissenrecht in werking, de meest ingrijpende hervorming van het verbintenissenrecht sinds 1804. Naast een codificatie van vaste rechtspraak, omvat die hervorming verschillende interessante innovaties (zoals de imprevisieleer, anticipatie sancties, etc.) en vereenvoudigingen (zoals een uniforme regeling inzake restitutieverplichtingen). Dit seminarie biedt een globaal beeld over die hervorming en gaat nader in op verschillende geselecteerde onderwerpen die relevant zijn voor de praktijk.

Sander Van Loock is senior associate bij Simont Braun en legt zich voornamelijk toe op geschillenbeslechting. Daarnaast is hij vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Verbintenissenrechten van de KU Leuven, waar hij een doctoraat afwerkt. Verder is hij verbonden aan het Centre de droit privé van de Université Saint-Louis – Bruxelles. Hij publiceerde reeds verschillende nationale en internationale artikelen en bijdragen in het verbintenissenrecht, zekerhedenrecht en het ondernemingsrecht. Hij is redactielid van het Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht en lid van CEPANI40. Hij was ook medewerker van de Commissie tot hervorming van het verbintenissenrecht.

Ticket Type Prijs Winkelmand

Vlaams Pleitgenootschap