Permanente vorming 07.06.2022 – Mededingingsrecht – Kim Gillade

7 juni 2022 12:30 - 14:30

2022 wordt een bijzonder jaar. Het Belgisch mededingingsrecht werd op enkele punten hervormd door de wet van 28 februari 2022. Enerzijds voorziet die in een omzetting in het Belgische recht van de ECN+-richtlijn. Anderzijds voert de wet een filing fee in voor concentratiemeldingen bij de Belgische Mededingingsautoriteit die er zo een pak meer middelen krijgt.

De hervormingsdrang laat zich ook voelen met de herziening van de Groepsvrijstelling verticale overeenkomsten en de daarmee verbonden Richtsnoeren, alsook met de herziening van de richtsnoeren inzake horizontale samenwerkingsovereenkomsten.

In dit seminarie gaan we kort in op deze ontwikkelingen in het mededingingsrecht die op de radar verdienen te staan.

Kim Gillade specialiseert zich in het Europese – en het Belgische mededingingsrecht, alsook in de Europese staatssteunregels. Ze heeft een brede ervaring en adviseert zowel overheidsinstanties als Belgische en internationale ondernemingen in diverse – inclusief gereguleerde – sectoren. Kim vertegenwoordigt cliënten in deze materies voor de Europese en alle Belgische rechtbanken. Ze is sinds 2013 lid van de Nederlandse Orde van advocaten bij de balie van Brussel en vervoegde Eubelius in 2021. Kim behaalde een master in de rechten aan de Universiteit Gent in 2011 en een LL.M. in Europees recht aan het Europacollege in 2012.

Ticket Type Prijs Winkelmand

Vlaams Pleitgenootschap