11.12.2020 – Studiecyclus Sessie III – Recente ontwikkelingen

11 december 2020 12:30 - 14:30

11 december 2020 – Webinar van 12u30 tot 14u30

Sessie III – Recente ontwikkelingen

De derde en afsluitende sessie van de drieledige studiecyclus Verbintenissenrecht in de onderneming is gewijd aan de recente ontwikkelingen in dit rechtsdomein. Vooreerst staat prof. dr. S. Stijns stil bij een aantal vernieuwende cassatiearresten van de voorbije drie jaren die verband houden met het verbintenissenrecht in het ondernemingsleven. Aansluitend bespreekt dr. S. De Pourcq de belangrijkste wijzigingen van de wet van 4 april 2019 (de zgn. nieuwe B2B-wet) en beoordeelt de impact ervan.

Voor het volgen van deze sessie kent de OVB twee punten permanente vorming toe.

Programma

12u30: “Actuele ontwikkelingen in de cassatierechtspraak inzake het verbintenissenrecht in de onderneming” | prof. dr. S. Stijns (KU Leuven)

Aan de hand van arresten van de voorbije drie jaren waarin het Hof van Cassatie vernieuwende uitspraken doet en zelfs anticipatief toepassing maakt van het verwachte hervormde verbintenissenrecht, schetst Professor Sophie Stijns een aantal belangrijke evoluties in het verbintenissenrecht die relevant zijn voor ondernemingen. De meerderheid van de besproken arresten hebben betrekking op contractuele remedies bij wanprestatie. Zullen bijvoorbeeld aan bod komen: de kennisgeving van de exceptie van niet-uitvoering, de erkenning van zowel de buitengerechtelijke vervanging als van de ontbinding op loutere kennisgeving, de aanvaarding van het herstel in natura van contractuele schade en de overleving van  postcontractuele clausules. Daarnaast komen ook andere, meer klassieke rechtsfiguren ter sprake, zoals de opzegging van contracten en het verbod op rechtsmisbruik.

Sophie Stijns is gewoon hoogleraar aan de KU Leuven waar zij al 20 jaar het vak Verbintenissenrecht doceert en al 10 jaar het vak Verbintenissenrecht in de onderneming. Zij is voorzitter van de Beoordelingscommissie Rechten en van de Examencommissie van het Baccalaureaat Rechten. Haar expertise bevindt zich in de transversale domeinen van het contractenrecht, het algemeen regime van de verbintenis, het ondernemingsrecht en het consumentenrecht. Zij nam in 2020 de Corona-crisis te baat voor een update van haar Leerboeken Verbintenissenrecht die gewaardeerd worden door advocaten en magistraten, en uiteraard ook door haar studenten.

Haar eigen doctoraat over de “Gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten” werd in 1994 bekroond met de prestigieuze Fernand Colin-prijs. Intussen was ze reeds promotor van 13 verdedigde doctoraten. Drie daarvan werden bekroond met een wetenschappelijke prijs. In 2016 bekleedde zij de Francqui-Leerstoel aan de Université Saint-Louis de Bruxelles met als thema “Faut-il réformer le droit des obligations ? ». Samen met Patrick Wéry (UCL) zat ze, onder de vorige legislatuur, de Commissie tot hervorming van het Verbintenissenrecht voor. De werkzaamheden van deze commissie zijn in 2018 uitgemond in een ontwerp van Boek 5 bestemd voor het nieuwe BW, maar ze zijn stilgelegd met de val van de regering Michel. Zoals uit haar uiteenzetting zal blijken, nam het Hof van Cassatie (voorlopig) de fakkel van de vernieuwing  over …

13u15: Mogelijkheid tot vraagstelling

13u25: Pauze

13u30: “De impact van de wet van 4 april 2019 op de contractuele B2B-verhouding” | Dr. S. De Pourcq (IP Porta)

De wet van 4 april 2019 beoogt meer evenwicht te brengen in de contractuele B2B-verhouding. De wetgever koos voor een drieledige aanpak. Ten eerste creëert de wet een verbod op misbruik van economische afhankelijkheid. Ten tweede worden ook onrechtmatige bedingen in de contractuele B2B-verhouding verboden. Ten derde wordt het verbod op oneerlijke marktpraktijken in artikel VI.104 WER aangevuld met een verbod op misleidende en agressieve marktpraktijken. Sofie De Pourcq bespreekt de belangrijkste wijzigingen van deze nieuwe wet en beoordeelt de impact ervan.

Sofie De Pourcq studeerde rechten aan de KU Leuven Campus Kulak Kortrijk en aan de Universiteit Gent. In het kader van het Erasmus Belgica-uitwisselingsprogramma studeerde ze ook één semester aan de Université Catholique de Louvain.  Na haar studies was ze doctoraatsassistent aan de KU Leuven Campus Kulak Kortrijk. In die hoedanigheid was ze lid van het Instituut voor Consument, Concurrentie & Markt (CCM) van de KU Leuven. In 2018 verdedigde ze haar doctoraat over oneerlijke handelspraktijken en bedingen in de contractuele B2B-verhouding. Sinds 2018 is ze advocaat bij IP Porta, een kantoor dat gespecialiseerd is in intellectuele eigendomsrechten maar ook dossiers in het ruimere economische recht behandelt.

14u15: Mogelijkheid tot vraagstelling

Voorwaarden

Het Vlaams Pleitgenootschap werkt voor de organisatie van deze drieledige studiecyclus samen met Wolters Kluwer. Na de goedkeuring van de betaling ontvangt u vóór iedere sessie telkens een deelnamelink van Wolters Kluwer BE Online products via het e-mailadres customercare@gotowebinar.com (uiterlijk de dag vóór de sessie na afsluiting van de inschrijvingen en een tweede keer één uur voor aanvang van de sessie). Indien dat niet het geval is, is het zeker aan te raden om na te gaan of de deelnamelink niet in uw map met ongewenste e-mails is terechtgekomen of in ‘quarantaine’ zit, afhankelijk van het mailprogramma van uw kantoor.

Indien u de dag van het webinar nog steeds geen enkele deelnamelink heeft ontvangen, dient u onmiddellijk contact op te nemen met info@vlaamspleitgenootschap.be, waarbij u desgevallend een alternatief e-mailadres communiceert (drie kwartier voor aanvang van het webinar sluit Go To Webinar de inschrijvingen onherroepelijk af).

Bij inschrijving voor dit webinar geeft u uw uitdrukkelijke toestemming aan het Vlaams Pleitgenootschap om uw naam, e-mail en adresgegevens te delen met Wolters Kluwer en haar sub-verwerker, die deze gegevens enkel zullen gebruiken om u toegang te verlenen tot het webinar-platform en het verslagboek op te sturen. Daarnaast geeft u uw uitdrukkelijke toestemming aan het Vlaams Pleitgenootschap om uw aanwezigheid te laten monitoren door Wolters Kluwer en haar sub-verwerker, die nadien een aanwezigheidsrapport aan het Vlaams Pleitgenootschap zullen overmaken met het oog op de toekenning van de juridische punten.

Intussen zijn de inschrijvingen voor deze sessie afgelopen. Wij hopen u op één van onze volgende permanente vormingen of andere events te mogen verwelkomen.

Ticket Type Prijs Winkelmand
Studiecyclus Sessie III - Niet-lid - Inclusief boek 185,00

In winkelmand

Studiecyclus Sessie III - Niet-lid - Zonder boek 125,00

In winkelmand

Studiecyclus Sessie III – Lid-advocaat - Inclusief boek 160,00

In winkelmand

Studiecyclus Sessie III – Lid-advocaat - Zonder boek 100,00

In winkelmand

Studiecyclus Sessie III - Lid-stagiair - zonder boek 75,00

In winkelmand

Vlaams Pleitgenootschap