1.12.2020 – Studiecyclus Sessie II – Inning van schuldvorderingen

1 december 2020 12:30 - 14:30

1 december 2020 – Webinar van 12u30 tot 14u30

Sessie II – Inning van schuldvorderingen

De tweede sessie van de drieledige studiecyclus Verbintenissenrecht in de onderneming is gewijd aan de inning van schuldvorderingen. Vooreerst staat prof dr. N. Appermont stil bij hét commercieel document bij uitstek: de factuur. Aansluitend gaan Mr. K. Hendrickx en Mr. B. Verbelen in op de buitengerechtelijke invordering van consumentenschulden.

Voor het volgen van deze sessie kent de OVB twee punten permanente vorming toe. Daarnaast kunt u zich nog steeds inschrijven voor de combinatie van sessie II en sessie III via deze link.

Programma

12u30: “De factuur in het licht van het nieuwe ondernemingsrecht” | prof. dr. N. Appermont (U.Hasselt)

Het ondernemingsrecht heeft gedurende de afgelopen jaren een heuse gedaanteverwisseling ondergaan. Denk maar aan de afschaffing van het oude wetboek van koophandel, de invoering van een nieuw algemeen ondernemingsbegrip in het WER en zelfs de inwerkingtreding van Boek 8 BW, die een nieuwe bepaling omtrent het ondernemingsbewijs bevat. In deze lezing wordt even stilgestaan bij de implicaties van dit alles bij hét ‘commercieel document’ bij uitstek: de factuur. Komen aan bod: het factuurbegrip, de verbintenisrechtelijke implicaties die mogelijks aan de factuur vastkleven en de plaats van de factuur in het vernieuwde ondernemingsbewijsrecht.

Prof. dr. Niels Appermont is docent aan de UHasselt, waar hij diverse opleidingsonderdelen binnen de economischrechtelijke sfeer doceert. Onderzoeksmatig is hij verbonden aan de Law, Tax & Business Unit van de Hasseltse rechtenfaculteit en legt hij zich toe op het snijvlak tussen het (internationaal) privaatrecht, het economisch recht en het fiscaal recht.

Niels Appermont behaalde zijn bachelordiploma in de Rechten aan de UHasselt en behaalde vervolgens zijn masterdiploma in de Rechten aan de KU Leuven. Gedurende deze jaren studeerde hij ook aan de London School of Economics, Cambridge University en NYU School of Law. Tussen 2013 en 2017 was hij als aspirant van het FWO-Vlaanderen verbonden aan de UHasselt, waar hij in september 2017 doctoreerde op een proefschrift over de (internationaal) privaatrechtelijke inpassing en fiscale gevolgen van buitenlandse trusts.

Hij is lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht en het Limburgs Rechtsleven. In academiejaar 2019-2020 bekleedde hij de TPR Wisselleerstoel met Zuid-Afrika. Hij is lid van de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond.

13u15: “Buitengerechtelijke invordering van consumentenschulden” | mr. Mr. B. Verbelen en Mr. K. Hendrickx (Desdalex)

Het regelgevend kader rond de invordering van consumentenschulden is vooral beïnvloed door wantoestanden. Consumenten raakten bedolven onder hoge kosten die gepaard gingen met de invordering van schulden waardoor schuldeisers hun terechte vorderingen moeilijk konden innen. Tijdens het seminarie overlopen de sprekers de toepassingsvoorwaarden van de wet van 20 december 2002, bespreken zij de verschillende actoren en werpen zij een blik vooruit naar de toekomst.

Mr. Bart Verbelen is als advocaat voornamelijk actief in het strafrecht. Hij is een bevlogen pleiter en treedt regelmatig op als spreker bij seminaries. Hij publiceerde enkele bijdrages rond de invordering van consumentenschulden. Mr. Keoma Hendrickx is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht. Zij adviseert ondernemingen en particulieren en staat hen bij in alle mogelijke procedures. Zij heeft een uitstekende praktische kennis over de invordering van handels- en consumentenschulden.

14u: Mogelijkheid tot vraagstelling

Voorwaarden

Het Vlaams Pleitgenootschap werkt voor de organisatie van deze drieledige studiecyclus samen met Wolters Kluwer. Na de goedkeuring van de betaling ontvangt u vóór iedere sessie telkens een deelnamelink van Wolters Kluwer BE Online products via het e-mailadres customercare@gotowebinar.com (uiterlijk de dag vóór de sessie na afsluiting van de inschrijvingen en een tweede keer één uur voor aanvang van de sessie). Indien dat niet het geval is, is het zeker aan te raden om na te gaan of de deelnamelink niet in uw map met ongewenste e-mails is terechtgekomen.

Bij inschrijving voor dit webinar geeft u uw uitdrukkelijke toestemming aan het Vlaams Pleitgenootschap om uw naam, e-mail en adresgegevens te delen met Wolters Kluwer en haar sub-verwerker, die deze gegevens enkel zullen gebruiken om u toegang te verlenen tot het webinar-platform en het verslagboek op te sturen. Daarnaast geeft u uw uitdrukkelijke toestemming aan het Vlaams Pleitgenootschap om uw aanwezigheid te laten monitoren door Wolters Kluwer en haar sub-verwerker, die nadien een aanwezigheidsrapport aan het Vlaams Pleitgenootschap zullen overmaken met het oog op de toekenning van de juridische punten.

De inschrijvingen voor deze sessie zijn intussen afgesloten. U kunt zich binnenkort nog afzonderlijk inschrijven voor de derde sessie.

Vlaams Pleitgenootschap